Open Dagen


Als je meer wilt weten over onze school en ons onderwijs, ben je van harte welkom op onze Open Dagen

                                                                                   Lentiz | MBO Westland

       Europa 1
       2672 ZX Naaldwijk 

       T (0174) 51 33 21

In het cursusjaar 2018-2019 staan de volgende Open Dagen gepland. We zien je dan graag op MBO Westland. 


Zaterdag     17 november 2018    van 10.00-14.00 uur. 

Woensdag  23 januari       2019    van 15.00-20.00 uur.

Donderdag   6  maart         2019    van 17.00-20.00 uur.