Toelating New LIFE en Entree

Toelating wordt per leerling bekeken. New LIFE en Entree hebben elk hun eigen doelgroep:

 

MBO opleiding

Vooropleiding /eisen

 

Niveau 1 (Entree)

·         Geen VMBO diploma

·         16+

 

NB: Indien een student van praktijkonderwijs komt, zal er een capaciteiten onderzoek gedaan worden.

 

 

Niveau 2 (New LIFE)

·         VMBO diploma

·         Gestapelde problematiek*

·         16+

·         Geen cluster 4 indicatie of problematiek (Autisme CD en ODD)

·         IQ boven de 80

 

 

 

 *Gestapelde problematiek New LIFE:

Jongeren die op meerdere van de volgende gebieden problemen hebben:

 

  • Tienermoederschap
  • Financiën: schulden hebben en aanvragen bijzondere bijstand.
  • Gezondheid: ongezonde leefgewoonten, misbruik van genotsmiddelen, psychische/psychiatrische problematiek 
  • Werk/Stage: geen werk hebben, niet in staat zijn gebleken bij een stage het juiste “arbeidsgedrag” te vertonen.
  • Gezin: geen ouders, ouders uit ouderlijke macht gezet, uit huis geplaatst.
  • Leren/Gedrag: achterstanden hebben die niet door de capaciteiten te verklaren zijn, moeite hebben zich binnen of buiten het onderwijs op de juiste wijze te gedragen.
  • Relaties: moeilijk relaties aangaan en/of in stand kunnen houden.
  • Politie/justitie: veelvuldige contacten wegens wangedrag, overlast en dergelijke. 
  • Vrije tijd: geen zinvolle invulling kunnen geven, geen hobby’s, geen toegang tot sport en dergelijke.
  • Huisvesting: geen onderdak hebben of dreigen dat kwijt te raken en dergelijke.