Bevlogen docent Wiskunde - Rekenen

Vacaturenummer: LFV-2019-februari -01
Publicatiedatum:  5 februari 2019


De Lentiz onderwijsgroep verzorgt voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het onderwijs wordt aangeboden zowel in voltijd- als in deeltijdopleidingen en ook in de vorm van contractactiviteiten. Het ontwikkelen van de mogelijkheden en het benutten van capaciteiten van de leerlingen en studenten staan hierbij hoog in het vaandel. De Lentiz onderwijsgroep bestaat in totaal uit 14 scholen. Het onderwijs binnen de Lentiz onderwijsgroep is divers van aard, waarbij ieder onderwijssoort zijn specifieke kenmerken binnen de eigen omgeving heeft.


Voor Lentiz | VMBO LIFE college in Schiedam zoeken wij een:

Bevlogen docent Wiskunde - Rekenen

Tijdelijk dienstverband
Ingangsdatum: z.s.m.
Werktijdfactor: 0,8 - 1,0 fte


Lentiz | LIFE College is een unieke school voor vmbo en mbo in een grootstedelijke omgeving, gehuisvest in een prachtig gebouw, vlak bij het station Schiedam en de A20. Het concept van de school is gebaseerd op drie pijlers:


• Talentontwikkeling van jongeren als uitgangspunt: we helpen onze jongeren te ontdekken wie ze zijn, wat ze
  kunnen en vertalen dat in een passende loopbaan van vmbo naar mbo naar arbeidsmarkt.
• Meer dan onderwijs alleen: voor onze jongeren is onderwijs alleen niet genoeg. Samen met het jongerenwerk van
  DOCK en de Bibliotheek Schiedam bieden we de leerlingen onder en na schooltijd de kans om hun horizon te
  verbreden en in aanraking te komen met zaken die ze zelf niet zo snel zullen ontdekken.
• Vmbo en mbo in een doorlopende leerlijn, in een samenhangende organisatie.
 
In het vmbo zijn alle leerwegen aanwezig, zo ook leerwegondersteunend onderwijs.


Samen met werkgevers bouwen we aan kwalitatief onderwijs waarbij, naast talentontwikkeling, doorstroom naar vervolgonderwijs en/of arbeidsmarkt centraal staat. We hebben een bijzonder onderwijsconcept waarbij de merkwaarden respect, steun, eerlijk zijn, aandacht en gastvrijheid centraal staan. 


De school is stabiel, staat sterk in de belangstelling van ouders, toeleverende scholen en vele anderen door haar unieke aanpak. Het team is evenwichtig samengesteld met kundige en betrokken collega’s die staan voor hun vak.
Wij zijn op zoek naar een nieuwe enthousiaste collega die creatief is en bereid is zich blijvend te ontwikkelen en bovenal ben je een teamspeler die flexibel is en communicatief vaardig.


Functiebeschrijving:

Wij zoeken een bevlogen docent die binnen onze locatie een rol binnen het vak wiskunde / rekenen gaat vervullen en het onderwijs bij en met onze vmbo leerlingen vorm gaat geven.


Taakomschrijving:
• Stuurt het leerproces aan en geeft een aanzet tot het leren leren;
• Speelt in op de leefwereld van leerlingen in het vmbo en begeleidt leerlingen met enkelvoudige ontwikkelingsproblemen;
• Initieert, in overleg met de leiding, incidentele contacten die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen;
• Kan vanuit een eigen visie op het vak een inbreng geven aan het overleg binnen de vakgroep;
• Is op ervaren niveau actief in de beheersing, verdieping en verbreding van de vakinhoudelijke en -didactische kennis en vaardigheden.


Functie-eisen:
• In het bezit van een 2e graads-onderwijsbevoegdheid voor het vak Wiskunde of rekenen of in een afrondende fase
  van de opleiding.
• Vaardig in het motiveren van leerlingen en het opzetten van leerplannen.
• Vaardig in het inspelen op veranderende onderwijsvragen;
• Het kritisch kunnen kijken naar je lessen aan de hand van de vorderingen en ontwikkelingen van je leerlingen.


Benodigde competenties:
• Betrokken
• Flexibel
• Onderwijskundig wendbaar
• Pedagogisch wendbaar
• Consultatie
• Tactisch en sensitief gedrag


Arbeidsvoorwaarden:
• CAO-vo is van toepassing


Heeft u belangstelling voor deze functie? Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Mevrouw A. Vellekoop, teamleider onderbouw vmbo locatie Lentiz | LIFE College, 010-473 53 77.


Voor informatie over arbeidsvoorwaarden kunt u contact opnemen met mw. Roeja Dobbelstein, sr. adviseur HRM (010 – 434 99 25).


Reageren
U kunt solliciteren door uw brief en CV per email op te sturen naar sollicitatie-lfv@lentiz.nl . Wij ontvangen uw sollicitatie graag uiterlijk 20 februari 2019.