MBO LIFE College

Vmbo bbl/kbl

LIFE College is dé kwaliteitsschool voor vmbo en mavo in Schiedam. Wij willen dat jij je diploma gaat halen en doen er alles voor om je daarbij te ondersteunen. Zo is er bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding als je dat nodig hebt

Het vmbo

De overstap van basisschool naar voorgezet onderwijs is voor jou natuurlijk heel spannend. Om dat zo makkelijk mogelijk te maken, lijkt onze aanpak in de onderbouw heel erg op wat je gewend was: samen leren en samen werken in kleine groepjes. Maar er is nog meer: bij ons kun je werken aan jouw droom: of dat nou sport is, of iets bouwen, een eigen bedrijf beginnen of zorgen voor mensen, lekkere maaltijden koken of omgaan met camera’s…. er is van alles mogelijk!

Techniekklas bbl/kbl

Op het LIFE College kunnen bbl/kbl-leerlingen ook kiezen voor de Techniekklas. In de Techniekklas leren leerlingen van alles over installatie, metaalbewerking, tweewielertechniek,
engineering en ontwerpen. Naast de reguliere schoolvakken staat er 10 uur per week techniek op het rooster. Wij hebben een “Techno plaza” – een moderne praktijkruimte vol
gereedschap, materialen, machines en werkplekken. Op hun eigen werkplek gaan leerlingen aan de slag met allerlei leuke en uitdagende opdrachten. De werkgelegenheid in deze sector is erg groot en we brengen ook bezoeken aan de techniekbedrijven.

Talentontwikkeling & Droomtijd

LIFE College is anders dan andere scholen. Bij ons op school draait het om jouw talent! We zijn open van 8 tot 8.
Je kunt bij ons na schooltijd op school blijven om talentworkshops te volgen op het gebied van voetbal, basketbal, dans, zang, theater, koken en creativiteit. Er is zelfs een workshop ‘vloggen’! Je mag ’s middags natuurlijk ook gewoon op school blijven omdat het hier zo gezellig is! We zijn daarom open van 8 tot 8.

Elke middag zijn er speciaal voor jou jongerenwerkers in de school. Zij geven je steun en begeleiding als je vragen of problemen hebt, maar begeleiden je ook bij het ontwikkelen van jouw supertalent!

LIFE Media

LIFE Media is de mediatheek ín ons schoolgebouw. Leerlingen en medewerkers van de school kunnen hier boeken, films, tijdschriften en games uit de vaste collectie lenen, maar kunnen deze ook via een computersysteem aanvragen. De aangevraagde media worden twee keer per week, op maandag en vrijdag,  geleverd aan LIFE Media en kunnen hier ook weer ingeleverd worden.

Droomtijd

Droom jij wel eens over je toekomst? Wat is jouw talent? Wat maakt jou nou echt jóu? Dat zijn vragen die de mentor tijdens de “Droomtijd” met de leerlingen behandelt. Want naast kennisvakken, zoals biologie of aardrijkskunde, is het belangrijk dat je leert wie je zelf bent, waar je goed in bent en hoe je met anderen omgaat. Zo kun je later succesvol én gelukkig in het leven staan.

Emotionele intelligentie blijkt naast verstandelijke intelligentie belangrijk te zijn om te slagen in het leven. Voor praktisch ieder beroep is het belangrijk dat je goed kunt communiceren en sociaal vaardig bent. Met goede sociale vaardigheden kan probleemgedrag vermeden worden.

We oefenen met de leerlingen een aantal basisvaardigheden zoals luisteren, met gevoelens omgaan, nee zeggen, assertief zijn, ruzies oplossen, je goed voelen. Leerlingen krijgen ‘gereedschap’ om sterker te staan, zowel in hun persoonlijke leven als in hun contact met anderen.

Taal & Rekenen

Er wordt op onze school heel veel gedaan aan de ontwikkeling van je taal- en rekenvaardigheden. Dat doen we via leuke, actieve programma’s op de computer of via uitdagende projecten. Natuurlijk krijg je les in allerlei vakken op school maar daarnaast besteden we extra aandacht aan taal en rekenen. Kijk daar heb je later altijd wat aan.

Op onze school ben jij belangrijk. Heb jij een droom voor je latere toekomst dan willen wij je helpen die droom waarheid te laten worden. We helpen je om bij jouw droom een passende opleiding te zoeken in onze bovenbouwafdelingen in het VMBO en daarna in ons eigen MBO.

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Om zeer uiteenlopende redenen kunnen leerlingen veel moeite hebben met het volgen van het onderwijs. Voor deze leerlingen is er Leerwegondersteunend Onderwijs: lwoo. Dit is een aanvullend pakket onderwijsactiviteiten binnen de leerweg van het kind. Het lwoo zorgt ervoor dat de leerlingen het vmbo-onderwijs op hun eigen niveau goed kunnen volgen. Op onze school geldt dat in alle leerwegen LWOO (Leerwegondersteunend Onderwijs) mogelijk is. We hebben een uitgebreide zorgstructuur voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Leerlingen die gebruik maken van LWOO komen in een kleine(re) klas. Elke klas heeft een mentor die intensief contact met de leerlingen en ouders onderhoudt. Er wordt een handelingsplan opgesteld, waardoor de ontwikkeling van de leerling goed te volgen en te begeleiden is. De zorgcoördinator en leerlingbegeleider vullen de reguliere zorg op specialistische terreinen aan.

Voor meer informatie over LWOO bij LIFE College, verwijzen wij u naar onze zorgcoördinator mw Balaguer en de teamleider onderbouw mw Vellekoop (010-4735377).