MBO Westland

Update Coronavirus: Opschorting alle lessen en andere studentgebonden activiteiten

De Raad van Bestuur van Lentiz heeft besloten om alle lessen en andere studentgebonden activiteiten op alle onderwijslocaties van Lentiz op te schorten tot en met 6 april 2020. Dit betekent dat je maandag dus niet naar school hoeft te komen. Het is de bedoeling om het onderwijs, al dan niet op afstand, zo snel mogelijk weer op te pakken.

Waarom deze beslissing?

We zien ons genoodzaakt deze maatregel te nemen vanwege de aangescherpte richtlijnen van de overheid en toenemende onrust en vragen van studenten, medewerkers en stagebedrijven in verband met de toenemende verspreiding van het Coronavirus. Lentiz streeft naar maximale veiligheid van studenten en medewerkers.

Wat betekent dit voor studenten:

  • Er vinden geen onderwijsactiviteiten plaats op de locaties van Lentiz tot en met 6 april 2020.
  • Per opleiding bekijken we hoe we onderwijs digitaal (afstandsleren) kunnen aanbieden om achterstand te voorkomen.
  • Van het ministerie van OCW zullen we nadere instructies krijgen hoe het verder met de examens zal gaan. Wij informeren u hier snel over.
  • Stages gaan de komende week door zolang de student welkom is bij het stagebedrijf. Als het stagebedrijf aangeeft dat de student uit voorzorg niet meer welkom is, dan respecteren we dat.
  • Bij gezondheidsklachten zoals aangegeven door het RIVM, meldt de student zich ziek bij school en/of stagebedrijf.
  • Studenten van ouders met vitale beroepen zijn welkom op school. Via deze link vindt u de lijst met vitale beroepen geformuleerd door NCTV.
  • Studenten houden dagelijks hun schoolemail in de gaten voor verdere informatie en ontwikkelingen.

Hoe verder?

Studenten en ouders/verzorgers worden via e-mail geïnformeerd over deze maatregel. We volgen de ontwikkelingen en maatregelen van het kabinet en laten ons goed informeren over de achtergronden en de gevolgen.

Vragen

Voor vragen verwijzen wij jou of je ouders door naar de:

Teamleider, dhr. M.P. de Groot     mdgroot01@lentiz.nl

Directeur, mevr. A. de Gier             adgier@lentiz.nl

 

Terug naar het nieuwsoverzicht