Revius MAVO

Ontwikkelmiddag 5 (leerlingen vrij)

Gedurende het schooljaar hebben de docenten op gezette tijden ontwikkelmiddagen waarin ze werken aan een gezamenlijk doel.
Er zijn speerpuntoverleggen en vakgroepoverleggen.

Tijdens de speerpuntenoverlegmiddagen werken alle docenten aan de gemeenschappelijke speerpunten van het Reviuslyceum.
Op de vakgroepoverlegmiddagen werken de docenten binnen hun vakgroep aan de ontwikkeling van hun lessen.

De leerlingen hebben les tot en met het 6e uur lesuur. De leerlingen zijn om 13:45 uur uit.

Er zijn in totaal negen overlegmiddagen. In het schooljaar 2021 -2022 zijn dat:

dinsdag 21 september 2021: speerpuntenoverleg
woensdag 6 oktober 2021: vakgroepoverleg
donderdag 2 december 2021: speerpuntenoverleg
maandag 13 december 2021: vakgroepoverleg
woensdag 9 februari 2022: rapportvergaderingen
woensdag 16 februari 2022: speerpuntenoverleg
dinsdag 8 maart 2022: vakgroepoverleg
donderdag 2 juni 2022: vakgroepoverleg
maandag 13 juni 2022: speerpuntenoverleg

Terug naar de agenda