Revius MAVO

Decanaat

De decaan begeleidt de leerlingen van de Revius MAVO in het maken van hun studie- en loopbaankeuzes. Vragen die hierbij worden gesteld zijn: Welke talenten en interesses heb je, welke vervolgstudie past hierbij met welk profiel, stage of keuzevak? Door de veranderende arbeidsmarkt zul je loopbaankeuzes moeten blijven maken in je leven. Beroepen veranderen immers vanwege technologische vooruitgang sneller van inhoud en/of verdwijnen. De Reviusmavo bereidt de leerlingen hierop voor middels loopbaan oriëntatie en – begeleiding (LOB).

Decaan bij ons op school.

Mw. J. Jansson

Profielkeuze boven bouw

Doorstroom mavo - mbo

Doorstroom mavo - havo

Toelatingseisen

Om op het Reviuslyceum in te stromen moet je aan de volgende eisen voldoen:

 • Diploma VMBO-TL
 • Positief advies school van herkomst
 • Gemiddeld cijfer een 6,8
 • De eindcijfers voor Nederlands, Engels en Wiskunde zijn minimaal een 6
 • Gesprek met de decaan: goede motivatie; passend profiel.
 • Verplicht gebruikmaken van bijspijkermogelijkheid
 • Het te kiezen profiel hoort bij de sector waarin examen is gedaan
 • Zelfde rechten als derde klas leerling

 

Wat moet er worden gekozen?

 • Een passend profiel
 • Binnen het profiel moeten keuzevakken worden gekozen
 • Tot slot examenvak(ken) in de vrije ruimte

Hoe gaat de aanmelding in zijn werk?

 1. Aanmelding voor instroom bij de decaan Edwinter01@lentiz.nl
 2. Je krijgt een uitnodiging voor een gesprek
 3. Lever het doorstroomformulier in (minimaal 2 dagen voor het gesprek met de decaan)
 4. Gesprek met de decaan
 5. Als alles in orde is: voorlopige inschrijving
 6. Cijferlijst & inschrijvingspapieren inleveren bij de decaan/administratie
 7. Inschrijving is nu definitief.