Revius MAVO
docent en leerlingen werken op iPad

Digitalisering

Digitalisering

Vorm en inhoud van het onderwijs veranderen door de opkomst van nieuwe technologieën. De uitspraak ‘ICT is maar een middel’ gaat echter voorbij aan de drijvende kracht van ICT op belangrijke ontwikkelingen in de maatschappij.

De kernfuncties van het onderwijs in het algemeen en de strategische kernwaarden van de Revius MAVO zijn onverminderd belangrijk. Leren is echter niet alleen informatie opnemen, toepassen en betekenis geven. Ook ‘leren hoe te leren’ is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. ICT brengt grote veranderingen in de benaderingen van leren en is dus meer dan alleen een middel, het is een drijvende kracht achter het ontwikkelen van didactiek en pedagogiek. Op de Revius MAVO zijn we bewust bezig met deze ontwikkeling

Het werken met een tablet heeft een zeer positieve invloed op de personalisatie en differentiatie van het onderwijs. Daarom vragen wij alle leerlingen om een iPad aan te schaffen voor schoolgebruik.

Extra info