Revius MAVO
twee meisjes tijdens de gymles.

Internationalisering

Internationalisering

Globalisering verlegt grenzen en maakt de wereld complexer, maar ook kleiner. Technologische ontwikkelingen, internationale samenwerking en reizen maken persoonlijke en zakelijke contacten over grenzen heen steeds vanzelfsprekender, ook voor jongeren. Internationalisering is op het Reviuslyceum en de Revius MAVO een overkoepelend thema: in alle leerjaren proberen we leerlingen uit te dagen hun passie, talenten en ambities om iets van betekenis bij te dragen aan de maatschappij te verwezenlijken. Het programma in het kader van GCN (Global Citizen Network) is meer dan alleen uitwisselingen. GCN is een van de internationale leerroutes voor het voortgezet onderwijs, waarbij het curriculum vol internationalisering zit, geïntegreerd in het reguliere programma. Zo worden leerlingen adequaat en systematisch voorbereid op het leven, leren en werken in een internationale omgeving en krijgen ze vooral een bredere blik op de wereld. Daarnaast delen scholen die veel aan internationalisering doen actief hun kennis en ervaringen met andere scholen.