Revius MAVO

Kennismakingsavonden

Op deze pagina kan je je aanmelden voor de kennismakingsavonden aan het begin van het schooljaar. Kies goed voor de juiste klas.
Onderbouw is klas 1, 2 en 3. Bovenbouw is alleen klas 4.