Revius MAVO
twee jongens kijken door een microscoop

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De Revius MAVO beschikt over een goed georganiseerde MR. Het belangrijkste doel van MR in de school is de mogelijkheid om mee te praten over beslissingen die de leerlingen, de ouders en/of de medewerkers aangaan. De MR heeft als taak om leerlingen, ouders en medewerkers te vertegenwoordigen in onze school.

De medezeggenschapsraad bestaat uit vier leden: twee gekozen vertegenwoordigers van de ouders en twee gekozen personeelsleden. De directie neemt de besluiten en de medezeggenschapsraad beoordeelt deze kritisch. Waar nodig geeft de MR advies en/of instemming.

In schooljaar 2019-2020 zijn in de MR vertegenwoordigd:
– mevrouw A. Prins (ouder)
– mevrouw A. Barendregt (ouder)
– de heer B. Groenendijk (docent)
– de heer T. van Stigt (locatiecoördinator)

Samen en in overeenstemming met de missie en de visie van de Revius MAVO, beogen we onze leerlingen optimale kansen in het onderwijs aan te bieden.