Revius MAVO

Instroom leerlingen klas 2 t/m 4

Direct aanmelden klas 2 en hoger

Bedankt voor uw interesse en welkom op de Revius MAVO.

Om uw aanmelding zo goed mogelijk te kunnen verwerken, vragen we u onderstaande formulieren uit te printen en volledig ingevuld vóór 1 juni a.s. in te leveren. Dit kan digitaal (reviusmavo@lentiz.nl) of bij de administratie (Kastanjedal 2; 3142 AP Maassluis).

Een volledig dossier bestaat uit:
– Het aanmeldformulier
– De akkoordverklaring schoolkosten
– Het VO-VO doorstroomformulier

Het VO-VO doorstroomformulier moet ingevuld worden door de huidige school. U kunt dit vragen aan de mentor of ondersteuningscoördinator van de school.

Bij het VO-VO doorstroomformulier moeten ook een aantal overzichten worden bijgevoegd zoals:
• een actueel cijferoverzicht
• een overzicht van het verzuim
• een uitdraai van het (Cito) leerlingvolgsysteem
• indien aanwezig de uitslag van de NIO / IQ-onderzoek.

De inschrijfprocedure verloopt als volgt:
Juni: Kennismakinsgesprekken aan de hand van het aanmelddossier.
Juli: Toelatingsbespreking
Juli: Terugkoppeling uitslag toelatingsbespreking.

In principe werken wij op volgorde van binnenkomst. Wij kunnen alleen complete dossiers in behandeling nemen. Plaatsing is afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare plekken na doorstroom eigen leerlingen en eventuele instroom Revius Lyceum.