Revius MAVO

Passend onderwijs

Leren, groeien en groot worden zijn een processen die niet altijd vanzelf gaan en waar je soms wel wat ondersteuning bij kan gebruiken. Dat geldt natuurlijk ook voor onze leerlingen. Daarom hebben wij een ondersteuningsteam dat de leerlingen kan on-dersteunen in hun leer- en/of ontwikkelingsproces. Deze onder-steuning moet eraan bijdragen dat de leerling zijn persoonlijke doelstellingen haalt, zijn competenties ontwikkelt en uiteindelijk natuurlijk een diploma kan halen op het voor hem of haar juiste niveau.

Uitwerking

Onze ondersteuningsstructuur is gebaseerd op het drielijnenmodel. Dit model onderscheidt drie niveaus: het niveau van de klas, het niveau van de school (interne specialisten) en het niveau buiten de school (de externe instanties).

Het doel

Het doel is (dreigende) problemen in de ontwikkeling van de schoolgaande jeugd zo vroeg mogelijk te signaleren, hierover te adviseren en waar nodig te verwijzen naar de juiste vorm van hulpverlening.

"Door de ondersteuning kan ik gewoon naar de Revius MAVO"