Revius MAVO

PTA wijzigingen

Met instemming van de MR is het PTA van schooljaar 202-2021 op enkele punten gewijzigd. Het nieuwe document kunt u vinden bij downloads. Ook na wijzigingen voldoen alle vakken aan de eindtermen die verplicht zijn bij de schoolexamen. Het PTA is te vinden bij downloads.

Terug naar het nieuwsoverzicht