Revius MAVO

Richtlijnen coronavirus in het onderwijs

Er is veel informatie online te vinden over het coronavirus. We dragen gemeenschappelijk de verantwoordelijkheid om het coronavirus niet verder te laten verspreiden.
Vanuit de GGD Rotterdam-Rijnmond zijn er richtlijnen opgesteld voor het onderwijs. In deze richtlijnen staat in welke situaties een leerling wel / niet naar school kan. Mocht u hierover twijfelen, neem dan contact op met school.

Richtlijnen coronavirus in het onderwijs 

Terug naar het nieuwsoverzicht