Revius MAVO
klaslokaal vol met leerlingen bij aardrijkskunde

Schoolprofiel

Schoolprofiel

Hieronder vind je waar onze school voor staat, wat onze doelen zijn en hoe wij deze willen bereiken.

De Revius MAVO staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. We maken gebruik van de kennis van de verschillende scholen om dé school voor leerlingen met een mavo(vmbo-tl)-advies in Maassluis te zijn. Zo biedt de school een uitstekende voorbereiding op het mbo, maar als je later verder zou willen naar de havo kan dat natuurlijk ook!

De Revius MAVO is, net als het Reviuslyceum, een internationaal georiënteerde school. We richten onze blik niet alleen op Maassluis, maar ook op Nederland, op Europa en op de rest van de wereld! Dit merk je op allerlei manieren binnen de school en tijdens de lessen.

 In samenspraak met leerlingen zijn we tot drie belangrijke leef- en gedragsregels gekomen. Hier zijn onze schoolregels op gebaseerd en handelen we naar.
– Respect (we gaan respectvol metelkaar om, we laten anderen in hun eigen waarde)
– Vertrouwen (we vertrouwen elkaar en geloven dat iemand eerlijk is)
– Verantwoordelijkheid (we dragen samen bij aan een prettig en veilig schoolklimaat)

Ons doel

We willen leerlingen op de MAVO helpen, ondersteunen en kansen bieden om hun talenten te ontwikkelen. We willen een veilige plek bieden om samen te werken met leerlingen en hen te begeleiden bij hedendaagse vaardigheden en het kritisch leren denken, zodat we ook op de lange termijn het verschil kunnen maken.

 

Lessentabel

Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4
Aardrijkskunde 3 3,5
Biologie 2 2 3,5 3,5
Digitale geletterdheid 1
Duits 2 2 3
Economie 2 3 3,5
Engels 4 4 3 3
Frans 2
Geschiedenis 2,5 3
Kunst 3 2 1
KWT 5 5 5 5
Lichamelijke opvoeding 3 3 3 3
Maatschappijleer
Mens & Maatschappij 4 4
Mentoraat 1 1 1 1
Natuur- / Scheikunde I 2 3,5 3
Natuur- / Scheikunde II 3 3
Nederlands 3,5³ 4 4
Wiskunde 3,5⁴ 3,5 3,5
 
Totaal 34 34

1 waarvan één uur taal
waarvan één uur rekenen
3 waarvan een half uur taal
4 waarvan een half uur rekenen
5in leerjaar 4 staat in 2019-2020 geen maatschappijleer op het rooster, omdat dit vak van leerjaar 3 naar leerjaar 4 doorgeschoven. Wel zal er een inhaalprogramma zijn voor instromers.

 

Onderwijstijd

Het grootste deel van de onderwijstijd wordt gerealiseerd in klassikale lessen. In de Tweede Fase is het aantal lessen afhankelijk van het gekozen profiel. In de onderbouw krijgt de klas indien mogelijk, bij afwezigheid van de docent de gelegenheid onder begeleiding aan het betreffende vak te werken. 

 Naast de ‘gewone’ wekelijkse lessen wordt de onderwijstijd ook op andere wijzen gerealiseerd zoals met excursies, projecten en buitenschoolse activiteiten.  

Lesuitval

Uiteraard streven we ernaar om lesuitval tot een minimum te beperken, maar helemaal te voorkomen is dit nooit. Bij verlof of ziekte van docenten of andere omstandigheden worden de lessen zo verschoven, dat leerlingen zoveel mogelijk aansluitend les hebben. Daarnaast worden de lessen waar mogelijk waargenomen door een andere docent.

Bij langduriger ziekte wordt zo snel mogelijk een vervanger gezocht. In de huidige arbeidsmarkt lukt dat echter niet altijd. In dat geval worden oplossingen op maat gezocht.