Reviuslyceum

Ontwikkelmiddag (leerlingen vrij)

Gedurende het schooljaar hebben de docenten op gezette tijden ontwikkelmiddagen waarin ze werken aan een gezamenlijk doel.
Er zijn speerpuntoverleggen en vakgroepoverleggen.

Tijdens de speerpuntenoverlegmiddagen werken alle docenten aan de gemeenschappelijke speerpunten van het Reviuslyceum.
Op de vakgroepoverlegmiddagen werken de docenten binnen hun vakgroep aan de ontwikkeling van hun lessen.

De leerlingen hebben les tot en met het 5e uur lesuur. Vanaf 13:00 uur zijn de leerlingen vrij.

Er zijn in totaal negen overlegmiddagen. In het schooljaar 2019 -2020 zijn dat:

woensdag 18 september 2019: speerpuntenoverleg
dinsdag 15 oktober 2019: vakgroepoverleg
maandag 2 december 2019: speerpuntenoverleg
maandag 13 januari 2020: vakgroepoverleg
donderdag 20 februari 2020: speerpuntenoverleg
donderdag 19 maart 2020: vakgroepoverleg
donderdag 28 mei 2020: speerpuntenoverleg
donderdag 11 juni 2020: vakgroepoverleg
de negende middag wordt nog vastgesteld

 

Terug naar de agenda