Reviuslyceum

Ontwikkelmiddag (leerlingen vrij)

Gedurende het schooljaar hebben de docenten op gezette tijden ontwikkelmiddagen waarin ze werken aan een gezamenlijk doel.
Er zijn speerpuntoverleggen en vakgroepoverleggen.

Tijdens de speerpuntenoverlegmiddagen werken alle docenten aan de gemeenschappelijke speerpunten van het Reviuslyceum.
Op de vakgroepoverlegmiddagen werken de docenten binnen hun vakgroep aan de ontwikkeling van hun lessen.

De leerlingen hebben les tot en met het 5e uur lesuur.
Alle 5e lesuren starten om 11.45 uur, ongeacht het lokaalnummer. De leerlingen zijn om 12:30 uur uit.

Er zijn in totaal negen overlegmiddagen. In het schooljaar 2020 -2021 zijn dat:

woensdag 16 september 2020: speerpuntenoverleg
maandag 28 september 2020: vakgroepoverleg
donderdag 19 november 2020: speerpuntenoverleg
dinsdag 8 december 2020: vakgroepoverleg
maandag 8 februari 2021: speerpuntenoverleg
maandag 8 maart 2021: vakgroepoverleg
dinsdag 15 juni 2021: speerpuntenoverleg
vrijdag 25 juni 2021: vakgroepoverleg
de negende middag wordt nog vastgesteld

Terug naar de agenda