Reviuslyceum

Ouderraad

Vier keer per jaar komt de ouderraad, samen met de teamleiders van de school, bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten worden er vraagstukken vanuit de school voorgelegd waarop we graag input willen hebben vanuit de ouderraad. Ook bespreken we thema’s die vanuit de ouderraad worden aangedragen.

De data van ouderraad in het schooljaar 2021 – 2022 zijn:

11 oktober 2021
17 januari 2022
4 april 2022
21 juni 2022

Ouderraad
Terug naar de agenda