Reviuslyceum

Ouderraad

Drie keer per jaar komt de ouderraad, samen met de teamleiders van de school, bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten worden er vraagstukken vanuit de school voorgelegd waarop we graag input willen hebben vanuit de ouderraad. Ook bespreken we thema’s die vanuit de ouderraad worden aangedragen.

De data van ouderraad in het schooljaar 2019 – 2020 zijn:
maandag 18 november 2019
maandag 9 maart 2019
nog nader te bepalen datum

Ouderraad
Terug naar de agenda