Reviuslyceum
Reviuslyceum

Sluiting van de school

Hieronder staat de brief van het Revius aan alle leerlingen en ouders over de slutiing van de scholen door de uitbraak van het COVID-19.

Beste leerling, ouders/verzorgers,

De Raad van bestuur van Lentiz heeft besloten om alle lessen en andere leerling-gebonden activiteiten op alle onderwijslocaties van Lentiz op te schorten tot en met 6 april 2020. Dit betekent dat je maandag dus niet naar school hoeft te komen.

Waarom deze beslissing?

We zien ons genoodzaakt deze maatregel te nemen vanwege de aangescherpte richtlijnen van de overheid, toenemende onrust en vragen van leerlingen, medewerkers en ouders in verband met de toenemende verspreiding van het Coronavirus. Lentiz streeft naar maximale veiligheid van leerlingen en medewerkers.

Wat betekent dit voor onze leerlingen:

  • Er vinden geen onderwijsactiviteiten plaats op de locaties van Lentiz tot en met 6 april 2020.
  • Per school bekijken we hoe we het onderwijs digitaal (afstandsleren) kunnen aanbieden om achterstand te voorkomen.
  • We krijgen nadere instructie van het ministerie van OCW over de examens. Eventuele schoolexamens gaan morgen in ieder geval niet door. Zodra we meer richtlijnen hebben ontvangen, wordt u nader geïnformeerd.
  • Bij gezondheidsklachten zoals aangegeven door het RIVM, meldt de leerling zich ziek bij school.
  • Leerlingen van ouders met vitale beroepen zijn welkom op school. Hoewel de maatregel vooral is bedoeld voor het basisonderwijs, willen wij ook kinderen die niet alleen thuis kunnen blijven opvangen. Neemt u hiervoor maandagochtend (voor 8:30 uur) even contact op ons zodat we hiervan op de hoogte zijn en we de opvang kunnen gaan plannen. (Via deze link vindt u de lijst met vitale beroepen geformuleerd door NCTV.

 

Hoe verder?

We volgen de ontwikkelingen en maatregelen van het kabinet en laten ons goed informeren over de achtergronden en de gevolgen. We informeren u wanneer er nieuwe informatie is.

Vragen

Bij vragen kunt u natuurlijk contact opnemen met ons.

 

Met vriendelijke groet,

Timo Nuijten

directeur

Terug naar het nieuwsoverzicht