Reviuslyceum

Toets- en tentamenweken

Bovenbouw

Het schooljaar is in vier perioden opgedeeld. Elke periode wordt afgesloten met een tentamenweek.
In tentamenweken worden in de regel alleen examendossier (ED) toetsen afgenomen. Deze tellen mee voor het schoolexamen (SE) en zijn herkansbaar.

Welke toetsen en tentamens worden gegeven is te lezen in het Programma van Toetsing en Afsluiting.
Hoeveel en wanneer tentamens herkanst kunnen worden is te lezen in het Examenreglement.

De tentamenweken in het schooljaar 2020 – 2021 staan gepland voor:

  • Week 45  (maandag 2 november - vrijdag 6 november)
  • Week   3  (maandag 18 januari - vrijdag 22 januari)
  • Week 13  (maandag 26 maart - donderdag 1 april)
  • Week 26 (donderdag 24 juni - vrijdag 2 juli)

Let op: de precieze aanvang en afsluiting van een tentamenweek kan soms een dag of twee verschillen met de geplande data hierboven om het tentamenrooster voor iedereen passend te maken.

Onderbouw

In de onderbouw wordt gewerkt met voortgangstoetsen. Deze zijn niet herkansbaar. Alleen aan het einde van het schooljaar is er een centrale toetsweek.

 

De centrale laatste toetsweek van het schooljaar 2020 – 2021 staat gepland voor:

  • Week 26 (donderdag 24 juni - vrijdag 2 juli)