Bevlogen docent Economie en Ondernemen

Wij zoeken een docent die binnen onze locatie een rol binnen het vak Economie en Ondernemen gaat vervullen en het onderwijs bij en met onze leerlingen vorm gaat geven.
 • Vacaturenummer: LIF-2020-02-1
 • Publicatiedatum: 6 februari 2020
 • Ingangsdatum: 2 maart 2020
 • Werktijdfactor: 0,5 fte

Voor het Life College VMBO in Schiedam zoeken wij een: Bevlogen docent Economie/praktijkvakken handel

Vacaturenummer: LIF-2020-02-1
Publicatiedatum: 06-02-2020

De Lentiz onderwijsgroep verzorgt voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het onderwijs wordt aangeboden zowel in voltijd- als in deeltijdopleidingen en ook in de vorm van contractactiviteiten. Het ontwikkelen van de mogelijkheden en het benutten van capaciteiten van de leerlingen en studenten staan hierbij hoog in het vaandel. De Lentiz onderwijsgroep bestaat in totaal uit 14 scholen. Het onderwijs binnen de Lentiz onderwijsgroep is divers van aard, waarbij ieder onderwijssoort zijn specifieke kenmerken binnen de eigen omgeving heeft.

Voor Lentiz | VMBO LIFE College in Schiedam zoeken wij een: Bevlogen docent Economie/praktijkvakken handel

Tijdelijk ter vervanging i.v.m. zwangerschapsverlof per 2 maart 2020
Werktijdfactor: 0,5 fte

Lentiz | LIFE College is een unieke school voor vmbo en mbo in een grootstedelijke omgeving, gehuisvest in een prachtig gebouw, vlak bij het station Schiedam en de A20. Het concept van de school is gebaseerd op drie pijlers:

 • Talentontwikkeling van jongeren als uitgangspunt: we helpen onze jongeren te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en vertalen dat in een passende loopbaan van vmbo naar mbo naar arbeidsmarkt.
 • Meer dan onderwijs alleen: voor onze jongeren is onderwijs alleen niet genoeg. Samen met het jongerenwerk van DOCK en de Bibliotheek Schiedam bieden we de leerlingen onder en na schooltijd de kans om hun horizon te verbreden en in aanraking te komen met zaken die ze zelf niet zo snel zullen ontdekken.
 • Vmbo en mbo in een doorlopende leerlijn, in een samenhangende organisatie.

In het vmbo zijn alle leerwegen aanwezig, zo ook leerwegondersteunend onderwijs.
Samen met werkgevers bouwen we aan kwalitatief onderwijs waarbij, naast talentontwikkeling, doorstroom naar vervolgonderwijs en/of arbeidsmarkt centraal staat. We hebben een bijzonder onderwijsconcept waarbij de merkwaarden respect, steun, eerlijk zijn, aandacht en gastvrijheid centraal staan.

De school is stabiel, staat sterk in de belangstelling van ouders, toeleverende scholen en vele anderen door haar unieke aanpak. Het team is evenwichtig samengesteld met kundige en betrokken collega’s die staan voor hun vak.

Wij zijn op zoek naar een nieuwe enthousiaste collega die creatief is en bereid is zich blijvend te ontwikkelen en bovenal ben je een teamspeler die flexibel is en communicatief vaardig.

Functiebeschrijving:
Wij zoeken een bevlogen docent die binnen onze locatie een rol binnen Handel & Ondernemen gaat vervullen en het onderwijs bij en met onze vmbo leerlingen vorm gaat geven.

Taakomschrijving:

 • Stuurt het leerproces aan en geeft een aanzet tot het leren leren;
 • Speelt in op de leefwereld van leerlingen in het vmbo en begeleidt leerlingen met enkelvoudige ontwikkelingsproblemen;
 • Initieert, in overleg met de leiding, incidentele contacten die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen;
 • Kan vanuit een eigen visie op het vak een inbreng geven aan het overleg binnen de vakgroep;
 • Is op ervaren niveau actief in de beheersing, verdieping en verbreding van de vakinhoudelijke en -didactische kennis en vaardigheden;
 • Via de vakgroep leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het eigen vak;
 • In teamverband een bijdrage leveren van aan de ontwikkeling van de school als geheel.

Functie-eisen:

 • In het bezit van een 2e graads-onderwijsbevoegdheid voor het vak Economie (Handel & Ondernemen) of in een afrondende fase van de opleiding;
 • Vaardig in het motiveren van leerlingen en het opzetten van leerplannen;
 • Vaardig in het inspelen op veranderende onderwijsvragen;
 • Het kritisch kunnen kijken naar je lessen aan de hand van de vorderingen en ontwikkelingen van je leerlingen.

Benodigde competenties:

 • Betrokken;
 • Flexibel;
 • Onderwijskundig wendbaar;
 • Pedagogisch wendbaar;
 • Consultatie;
 • Tactisch en sensitief gedrag;
 • Ruime ervaring in het lesgeven aan vmbo-leerlingen in zowel de onder- als bovenbouw tot en met het examenjaar;
 • Didactische kennis;
 • Kennis van toets-constructies.

Arbeidsvoorwaarden:
CAO-VO is van toepassing.

Heeft u belangstelling voor deze functie?
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Hoogendijk, teamleider vmbo locatie Lentiz | LIFE College, 010-473 53 77.
Voor informatie over arbeidsvoorwaarden kunt u contact opnemen met mw. Roeja Dobbelstein, sr. adviseur HRM (010 – 434 99 25).

Reageren
U kunt door uw sollicitatiebrief en CV mee per email te verzenden naar sollicitatie-LFV@lentiz.nl . Wij ontvangen uw sollicitatie graag vòòr 21 februari 2020.