Directeur Floracollege

Ben jij een ondernemende directeur die op een resultaatgerichte en bevlogen wijze samen met de twee teamleiders leiding wil gaan geven aan het ambitieuze team van het Floracollege in Naaldwijk? Lentiz is een aantrekkelijke werkgever die haar medewerkers veel mogelijkheden voor professionalisering biedt. Bij deze functie horen uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Herken je je hierin? Lees dan verder en solliciteer!
  • Vacaturenummer: 20210497
  • Publicatiedatum: 16 november 2021
  • Ingangsdatum: 1 februari 2022
  • Werktijdfactor: 1,0 fte

Directeur Floracollege

Wie zoeken wij?
Lentiz onderwijsgroep zoekt voor het Floracollege een ondernemende directeur, die leidinggeeft op een manier die recht doet aan de verantwoordelijkheid van de professionals op de werkvloer en die op natuurlijke wijze verbinding kan maken. De directeur is het zichtbare boegbeeld van het Floracollege, dat ruim 1.040 leerlingen en 135 medewerkers heeft.

Leren op maat
Het team van het Floracollege heeft de afgelopen jaren ambitieus gewerkt aan het verbeteren van het pedagogischdidactisch klimaat in de school. Dit gebeurde aan de hand van het ontwikkelingsgerichte onderwijsconcept Leren op maat. Leerlingen leren in coachgesprekken hun eigen doelen te stellen en te reflecteren op hun eigen handelen. Belangrijke ontwikkelthema’s binnen de school zijn het bevorderen van eigenaarschap en executieve vaardigheden. Het ontwikkelingsgerichte onderwijsconcept Leren op maat heeft de aantrekkelijkheid van de school vergroot en dat heeft de afgelopen jaren geleid tot een groei van ruim 200 leerlingen. De school heeft een echte ‘wij-cultuur’ gerealiseerd. De tevredenheid van leerlingen, medewerkers en ouders is erg groot.

Als directeur van het Floracollege verwachten wij dat je deze vernieuwingen verdiept, verbetert en verankert. Je bent in staat om zowel de bestaande innovaties en kwaliteitszorgprocessen door te zetten en ook het onderwijs van de toekomst verder uit te bouwen. Van belang daarbij is om aandacht te geven aan gepersonaliseerd leren en een betere doorstroming te realiseren naar het eigen Lentiz mbo. Een ander belangrijk aandachtspunt is de samenwerking met Lentiz Dalton MAVO, het Groene Lyceum in Naaldwijk en met Greenport Horti Campus Westland (fysieke en inhoudelijke samenwerking met partners uit het regionaal bedrijfsleven en het middelbaar en hoger beroepsonderwijs).

Profilering
Het Floracollege is een ‘school voor de groene sector’ met een brede uitstroom, midden in het Westland. Het fundament van het Floracollege bestaat uit twee onderdelen, namelijk uitgestelde determinatie en een brede uitstroom. Leerlingen op het Floracollege kunnen zo lang mogelijk per vak opstromen naar een hogere leerweg. De definitieve leerweg wordt zo lang mogelijk uitgesteld door te werken met heterogene stamgroepen. We verwachten van de nieuwe directeur dat die in deze gelooft. Daarnaast gaat de nieuwe directeur de samenwerking met het bedrijfsleven bevorderen, door duurzame relaties met partners in de omgeving aan te gaan en de school te profileren. Het is daarvoor een pre als je de Westlandse cultuur begrijpt.

De opdracht
Naast bovenstaande taken gaat de directeur van het Floracollege de doelen van de school samen met de teamleiders omzetten in een werkbare praktijk en weet daarbij een passend kwaliteitssysteem te hanteren, te bewaken en uit te bouwen.

We zoeken een kandidaat die onderwijsinhoudelijk, strategisch en beleidsmatig sterk is en een heldere onderwijskundige visie heeft op het vmbo-onderwijs. Je gaat bij de verdere implementatie vanuit verbinding beheerst en zorgvuldig te werk. Je bent ondernemend en een extern georiënteerde netwerker, die relaties onderhoudt met onder andere collega-scholen, bedrijven en gemeentes. Het Floracollege vormt samen met twee andere schoolbesturen het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband VO Passend Onderwijs Westland. Als directeur van het Floracollege continueer je deze samenwerking en vervul je een belangrijke, bestuurlijke rol in dit samenwerkingsverband. Hiertoe beschik je over de benodigde bestuurlijk sensitieve kwaliteiten en bouw je makkelijk een netwerk op. Je werkt transparant en op mensgerichte wijze, gericht op zowel het team als het individu. Daarnaast treed je coachend en sturend op en ben je niet bang om medewerkers aan te spreken op hun verantwoordelijkheden. Je bent als bruggenbouwer zowel intern als extern in staat om verschillen van inzicht en belangen op constructieve wijze op te lossen, durft besluiten te nemen en naar buiten toe als boegbeeld op te treden. De directeur van het Floracollege is doortastend, beschikt over een flinke dosis lef, is analytisch sterk en richtinggevend. Daarnaast geef je het Floracollege verder vorm als ‘cultuurprofielschool’. Je vormt een meerwaarde voor Lentiz onderwijsgroep, onder andere inzake de ontwikkeling van het vmbo.

Naast bovenstaande taken houd je de agenda van de toekomst in beeld. Je stimuleert samen met de twee teamleiders het eigenaarschap bij medewerkers, waarbij het uitgangspunt is dat de professional zeggenschap krijgt over de kern van zijn/haar functie. Je ziet in dat het hierbij belangrijk is om zowel ruimte te geven als verantwoording af te leggen. Je geeft sturing aan de talentontwikkeling van mensen.

Wie zijn wij?
Het Floracollege is een ‘bloeiend’ vmbo, in het hart van het Westland, met een mooi gebouw in Naaldwijk. De medewerkers bereiden de leerlingen dagelijks voor op hun toekomst en op hun zelfstandigheid. Het Floracollege is een eigenzinnige en resultaatgerichte school met een veilig klimaat. Het onderwijs wordt aangeboden op BBL, KBL en mavo (TL)niveau. Leerlingen leren voor hun vmbo-diploma en bereiden zich door middel van verschillende stages voor op een bewuste overstap naar vervolgonderwijs. Vanuit de Bildungsgedachte leren leerlingen ontdekken; Wie ben ik?, Wat wil ik? en Wat kan ik?

Het Floracollege heeft een internationaliseringsprogramma, de zogenaamde ‘Europa competentie’. Leerlingen leren om een standpunt te formuleren en te verdedigen en leren functioneren in een internationaal samengestelde groep. Verder viert de musicalgroep van het Floracollege, waarin veel vmbo’ers hun passie en talent op het podium of achter de schermen ontdekten, dit jaar haar vijftienjarig bestaan. De school is één van de weinige brede vmbo scholen in Nederland die de naam ‘cultuurprofielschool’ mag dragen. De school biedt eveneens kunst- en sportklassen aan. Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften biedt de school een passende onderwijsplek in de onderbouw, genaamd VMBO4You.

Daarnaast is het Floracollege betrokken bij de Greenport Horti Campus en werkt de school nauw samen met Lentiz Dalton MAVO en het Groene Lyceum.

Lentiz onderwijsgroep
Lentiz onderwijsgroep is een innovatieve organisatie in de regio’s Nieuwe Waterweg Noord, Midden-Delfland, Westland, Barendrecht, Bleiswijk en Middelharnis. De organisatie telt veertien scholen met ongeveer 7.800 leerlingen/studenten, 4.600 cursisten en 950 medewerkers. Lentiz onderwijsgroep biedt innovatief onderwijs in de vorm van vmbo, havo en vwo en diverse vormen van mbo in de groene sector, die vaak verbonden zijn met een regionale campus, zoals het World Horti Center, Equestrum, de Beroepscampus in Middelharnis en de Food Innovation Academy. Lentiz onderwijsgroep is een ondernemende organisatie die onderwijsprojecten ontwikkelt in samenwerking met bedrijven en overheden in de regio.

Lentiz verbindt werelden, als spil tussen onderwijs, overheden, organisaties en ondernemingen in de regio. Lentiz is kennispartner voor initiatieven van regionale partners, ook in nationaal of internationaal verband. Ook is Lentiz intermediair tussen de belevingswereld van de leerlingen/studenten en de professionele wereld waarin zij na hun opleiding terechtkomen.

Praktische informatie en procedure
Wanneer je je herkent in dit profiel, minimaal op hbo+-niveau opgeleid bent en beschikt over de benodigde kwaliteiten en ervaring om deze functie te gaan invullen, dan nodigen wij je van harte uit te solliciteren.

De aanstelling betreft schaal 14 conform de cao mbo met een marktconform salaris (bij een fulltime functie € 5.066,– tot € 6.788,– bruto) en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

De voorselectiegesprekken gaan online via Microsoft Teams en vinden plaats op 7 en 8 december 2021. De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op maandagmiddag 13 december en de tweede op maandagmiddag 20 december 2021. Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Je brief en cv kun je versturen via vbent.org ter attentie van de heer H.A. Hendriks onder vermelding van vacaturenummer 20210497. Meer informatie via vbent.org en telefonisch: 088 – 20 51 600.

We zien je reactie graag vóór maandag 6 december 2021 tegemoet.

Solliciteer direct