Docent VMBO4You (voor leerjaar 1)

Lentiz | Floracollege is een ondernemende, betrokken, eigenzinnige en resultaatgerichte school midden in de Greenport Westland. In ons onderwijs bieden wij ruimte aan ieders talent. Onze betrokken docenten geven les aan ruim duizend leerlingen in alle leerwegen van het vmbo. Wij zoeken een coach en docent voor onze VMBO4You-groep.
 • Vacaturenummer: FLC-2023-mei-04
 • Publicatiedatum: 24 maart 2023
 • Werktijdfactor: 0,7-1,0 fte
 • Standplaats: Naaldwijk

Docent VMBO4You

VMBO4You is een speciaal groepsarrangement voor leerlingen met aantoonbare extra ondersteuningsbehoeften. De leerlingen kunnen in potentie een vmbo-diploma halen, maar zijn kwetsbaar en hebben, zeker in de onderbouw, extra ondersteuning nodig. Het VMBO4You-arrangement valt onder de breedte-ondersteuning en is gericht op een zo passend mogelijke begeleiding in de onderbouw op gedrag en leren. Het pedagogisch klimaat wordt getypeerd door veel structuur en voorspelbaarheid. Zo zijn er bijvoorbeeld minder lokaal- en docentwisselingen en is de maximale groepsgrootte veertien leerlingen. In de bovenbouw sluiten de leerlingen zo mogelijk aan bij reguliere klassen en kunnen gebruik maken van extra ondersteuning die gegeven wordt door een leerlingbegeleider vanuit VMBO4You. Leerlingen leren, ondanks hun verschillen, met elkaar omgaan, van en met elkaar te leren en worden op deze manier voorbereid op de overstap naar het vervolgonderwijs.

Wat ga je allemaal doen?

Je geeft les in ieder geval drie verschillende vakken en je verzorgt een aantal coach-gebonden activiteiten, zoals het wekelijkse stamgroepuur en de verwerkingslessen. Je houdt coachgesprekken met alle leerlingen en je bent het eerste aanspreekpunt voor ouders. De leerlingen in jouw klas hebben verschillende niveaus (van BBL tot en met mavo), wat betekent dat je je instructie daarop aanpast en tijdens de verwerkingsopdrachten rekening houdt met de onderlinge verschillen. Doordat je veel contacturen hebt met jouw groep, heb je een goed beeld van het sociale klimaat en ook van het individuele welbevinden. Daarin spelen structuur, voorspelbaarheid, regelmaat en consequent handelen een grote rol. Iedere leerling heeft een ontwikkelperspectiefplan waarin de ondersteuningsbehoefte centraal staat. Van hieruit werk je dan ook handelingsgericht. Je helpt leerlingen te reflecteren op hun gedrag zodat ze positieve ervaringen op kunnen doen. Je werkt in een klein, betrokken team waarin we voor elkaar klaarstaan en elkaar ondersteunen waar mogelijk. Eens in de drie weken bespreek je je klas met de intern begeleider en er zijn met enige regelmaat groepsbesprekingen met de docenten en de klassenassistente. Natuurlijk kun je ten alle tijden bij je collega’s terecht voor vragen of om even te sparren over een leerling.

Pluspunten

 • Door de vele contacturen die je met jouw leerlingen hebt, leer je ze goed kennen en bouw je een goede band op.
 • Je hebt betrokken en enthousiaste collega’s. Met elkaar ben je een hecht team; je leert van en met elkaar, je hebt elkaar nodig.
 • Je helpt je leerlingen bij hun leerproces en helpt ze om zich meer flexibel aan te passen en zich beter af te stemmen op hun directe omgeving. Het stimuleren van sociale vaardigheden en sociale aanpassing zijn hierbij van belang.
 • Je werkt vanuit een oplossingsgerichte en handelingsgerichte mindset.
 • Je bent onderdeel van een school waarin competentie, autonomie, relatie en executieve functies centraal staan in de dagelijkse praktijk van het onderwijs.

 Wie ben jij?

 • Je hebt hart voor leerlingen die een speciale aanpak nodig hebben.
 • Je bent positief, benaderbaar, duidelijk en kan de nodige structuur bieden.
 • Je beloont en complimenteert positief gedrag en je hebt aandacht voor talenten en successen.
 • Je kan op een bewuste en open manier contact maken en onderhouden met iedere leerling.
 • Je kan leerlingen op neutrale wijze duidelijk maken wat je van ze verwacht, je taalgebruik is concreet en je boodschappen veelal kort en enkelvoudig.
 • Je zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat waardoor leerlingen de mogelijkheid krijgen om zich maximaal te ontwikkelen.
 • Je bent goed in het persoonlijk begeleiden van leerlingen.
 • Je hebt een collegiale houding en kan collega’s om feedback vragen.
 • Je hebt kennis van vaak voorkomende diagnoses zoals adhd en autisme en past jouw pedagogisch handelen daarop aan, een Master (S)EN is een pré.
 • Je bent in ieder geval vier dagen in de week beschikbaar.

Wie zijn wij?

Lentiz | Floracollege, onderdeel van Lentiz onderwijsgroep, is een middelgrote vmbo-school in Naaldwijk die alle leerwegen (bbl, kbl en mavo) biedt. Onze leerlingen hebben de mogelijkheid om te werken op verschillende niveaus waarbij het onderwijsconcept ‘Leren op maat’ centraal staat. Internationalisering, talentklassen, technologie, groen, zorg en stage vinden wij erg belangrijk en we besteden hier dan ook veel aandacht aan.

Lentiz onderwijsgroep bestaat uit acht scholen voor voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) en zes scholen voor mbo-onderwijs in de groene sector. Ruim 7.500 leerlingen en studenten volgen onderwijs op één van de scholen in zowel voltijd- als deeltijdopleidingen en in de vorm van contractactiviteiten. In het onderwijs worden de leerlingen en studenten voorbereid op de toekomst en gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Lentiz vindt het belangrijk dat leerlingen en studenten niet alleen kennis krijgen aangeboden, maar ook een moreel kompas en vaardigheden om zich verder te ontwikkelen.

Wat krijg je van ons?

 • Jouw salaris bedraagt tussen de € 3.086,- en € 5.229,- (cao mbo, schaal LB/LC).
 • Een laptop in bruikleen.
 • Trainingen en cursussen: coachcursus, intervisie, SOM-Today, Learnbeat.
 • Begeleiding vanuit een goed opgezet introductietraject.
 • Deelname aan regeling fietsplan, bedrijfsfitness en computer-/tabletregeling.
 • Een plek in een team met behulpzame, gedreven en vernieuwende collega’s.
 • Ruimte voor eigen inbreng en projecten.
 • Een uitdagende baan met volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen.

Spreekt deze functie je aan?

Stuur een e-mail met jouw CV en motivatie naar sollicitatie-flc@lentiz.nl.

Heb je nog vragen? Bel dan met Azahara van Bergen teamleider Lentiz | Floracollege via T. 0174 – 67 11 70 of mail avbergen01@lentiz.nl. Voor informatie over de arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met Roeja Dobbelstein, sr. HRM Adviseur, via T. 010-2041600 of mail rdobbelstein@lentiz.nl.

De sluitingsdatum van deze vacature is maandag 20 juni 2023.

 

Meer informatie over de school