Manager Financiën

Lentiz onderwijsgroep zoekt per 1 mei 2020, of zo snel mogelijk daarna, in verband met de pensionering van het huidige hoofd Financiën, een: manager Financiën met oog voor kwaliteit en een hoogwaardige dienstverlening.
 • Vacaturenummer: 20190628
 • Publicatiedatum: 18 december 2019
 • Ingangsdatum: 18 december 2019
 • Werktijdfactor: 0.8-1.0

Belangrijkste taken

 • Je geeft leiding aan de afdeling Financiën, bestaande uit een adviseur financiën, administratief medewerkers van de salarisadministratie en de algemeen financiële administratie; in totaal ruim 5 fte.
 • De afdeling financiën is de dienstverlenend partner voor de schooldirecteuren en de raad van bestuur. Samen met de overige stafafdelingen draag je zorg voor continue professionalisering van je afdeling, zodat zij hun rol goed kunnen vervullen.
 • Je draagt namens de afdeling financiën bij aan de organisatie-brede beleidsuitvoering.
 • Financiële inbreng in strategische beleidsontwikkeling en de vertaling naar het meerjarenbeleid/financieel beleid en de begeleiding van financiële processen binnen de onderwijsgroep.
 • Onderhouden en initiëren van finance-gerelateerde netwerken, in- en extern.
 • Samenwerking en afstemming met onder andere de afdeling Control en HRM.
 • Verantwoordelijk voor het opstellen, het uitvoeren en het bewaken van het treasury-beleid.
 • Het voeren van de financiële administratie in brede zin en optreden als adviseur in het overleg met de raad van bestuur, directeuren en overige stafmanagers.
Lees hier de complete Profiel- en situatieschets

Praktische informatie en procedure

Als deze vacature je aanspreekt en jij je in dit profiel herkent, horen wij graag van je. We gaan ervan uit dat je als kandidaat over de competenties, opleiding en werkervaring beschikt die gebruikelijk zijn voor deze functie.

Het betreft een functie voor 0,8-1,0 fte in salarisschaal 13, maximaal € 5.868,–, volgens de cao voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 2018-2020.

Het voornemen is de nieuwe manager Financiën per 1 mei 2020 te laten starten.

De voorselectiegesprekken vinden plaats op maandag 3 februari 2020. De eerste gespreksronde is gepland op donderdagochtend 6 februari en de tweede ronde op woensdagochtend 12 februari 2020. Alle gesprekken vinden plaats in Vlaardingen. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Jouw brief en cv kun je versturen via vbent.org ter attentie van Henk Hendriks onder vermelding van vacaturenummer 20190628.

Meer informatie via www.vbent.org en telefonisch: 088 20 51 600.

We zien je reactie graag uiterlijk 27 januari 2020 tegemoet.