jongeren met ipads

Profiel Raad van Toezicht Lentiz onderwijsgroep

De Raad van Toezicht is werkgever van de voorzitter van de Raad van Bestuur, ziet toe op beleid, gang van zaken in de organisatie en op toepassing van wet- en regelgeving en geeft advies aan de Raad van Bestuur.
 • Vacaturenummer:
 • Publicatiedatum: 1 november 2021
 • Ingangsdatum: 1 januari 2022
 • Werktijdfactor: n.v.t.

Profiel Raad van Toezicht Lentiz onderwijsgroep

Dit document beschrijft de algemene kwaliteiten die op alle leden van een Raad van Toezicht van toepassing zijn.

Besturingsmodel en kenmerken Raad van Toezicht en Raad van Bestuur

De besturing van Lentiz onderwijsgroep is gebaseerd op een consequente toepassing van Resultaat Verantwoordelijk Management.

De kenmerken van de Raad van Bestuur zijn:

 • open in communicatie;
 • interactief met omgeving: bedrijfsleven, aanleverende en afnemende scholen en overheden;
 • procesgericht in plaats van directief sturend, door problemen en uitdagingen gemeenschappelijk te maken, het organiseren van goede processen, het goed toepassen van de procedures resulterend in een goed en gedragen beleid en daarbij behorende uitvoering.

De Raad van Toezicht is werkgever van de voorzitter van de Raad van Bestuur, ziet toe op beleid, gang van zaken in de organisatie en op toepassing van wet- en regelgeving en geeft advies aan de Raad van Bestuur.
Van leden van de Raad van Toezicht wordt gevraagd dat ze verbinding kunnen maken met de omgeving waarin de Lentiz onderwijsgroep actief is.
De samenwerking tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur wordt gekenmerkt door:

 • een kritische, open, deskundige en onafhankelijke opstelling door de Raad van Toezicht;
 • respect en vertrouwen;
 • effectieve informatie;
 • een proactieve houding.

Algemene kwaliteiten

Het lid van de Raad van Toezicht:

 • onderschrijft de doelstellingen van de stichting en levert een bijdrage aan het realiseren van de identiteit van de stichting zoals beschreven in haar missie en visie;

Tevens

 • handelt hij conform de principes van goed onderwijsbestuur en de daarbij behorende code;
 • heeft hij ‘feeling’ met en inzicht in het (voortgezet middelbaar beroeps) onderwijs;
 • is hij onafhankelijk ten opzichte van de onderwijsinstelling en heeft geen onverenigbare belangen, posities of relaties;
 • maakt hij deel uit van de Raad zonder last of ruggespraak en zonder enig deelbelang te laten prevaleren. Dit geldt ook voor de leden van de Raad van Toezicht die op voordracht zijn benoemd;
 • is hij in staat relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen te signaleren en te vertalen naar de onderwijsinstelling;
 • beschikt hij over voldoende kennis en ervaring om de onderwijsinstelling te kunnen beoordelen;
 • beschikt hij over strategisch inzicht, een proactieve houding en een kritisch-analytisch oordeelsvermogen;
 • beschikt hij over een maatschappelijk verantwoordingsgevoel en is bereid verantwoording af te leggen aan belanghebbenden;
 • beschikt hij over het vermogen te reflecteren op de eigen positie en het eigen gedrag binnen de Raad;
 • heeft hij bestuurlijke en/of professionele ervaring bij een organisatie van redelijke omvang;
 • heeft hij de beschikking over een netwerk dat voor de stichting van belang is;
 • beschikt hij over voldoende tijd en motivatie om zijn taak naar behoren te kunnen vervullen;
 • heeft hij een hbo-/academisch werk- en denkniveau;
 • is hij van onbesproken gedrag en in staat om een Verklaring Omtrent Gedrag af te geven.

Specifieke kwaliteiten

De voorzitter van de Raad van Toezicht:

 • is in staat leiding te geven aan een groep leden Raad van Toezicht en beschikt over bindend vermogen;
 • is in staat functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren met de voorzitter van de Raad van Bestuur;
 • is in staat de organisatie op passende niveaus te vertegenwoordigen;
 • heeft ervaring in een eindverantwoordelijke positie;
 • is in staat mensen te motiveren en te stimuleren;
 • is in staat in een crisissituatie te handelen.

Reageren

Hebt u interesse in deze functie of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw J. Don, directiesecretaresse, via telefoonnummer (010) 434 99 25 of (010) 204 16 04 of e-mailadres jdon@lentiz.nl.