Voorzitter Raad van Bestuur Lentiz

Lentiz onderwijsgroep bestaat uit acht scholen voor voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) en zes scholen voor mbo-onderwijs in de groene sector. Deze veertien unieke scholen bevinden zich in de economische regio’s Greenport West-Holland, Mainport, Dutch Freshport, het vitale platteland van Midden-Delfland en Goeree-Overflakkee en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en zijn verspreid over zeven gemeenten. Ruim 7.300 leerlingen en studenten volgen onderwijs op één van de scholen in zowel voltijd- als deeltijdopleidingen en in de vorm van contractactiviteiten. In het onderwijs worden de leerlingen en studenten voorbereid op de toekomst en gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Lentiz vindt het belangrijk dat leerlingen en studenten niet alleen kennis krijgen aangeboden, maar ook een moreel kompas en vaardigheden om zich verder te ontwikkelen.
 • Vacaturenummer: www.wesselopublicvalue.nl
 • Publicatiedatum: 30 april 2022
 • Ingangsdatum: 30 april 2022
 • Werktijdfactor: 1,0
 • Standplaats: Vlaardingen

Voorzitter Raad van Bestuur Lentiz

Functieomschrijving
De Raad van Toezicht van Lentiz is op zoek naar een ambitieuze en op innovatie gerichte voorzitter Raad van Bestuur.

De organisatie
Stichting Lentiz onderwijsgroep bestaat uit acht scholen voor voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) en zes scholen voor mbo-onderwijs in de groene sector. Zo’n 880 medewerkers zetten zich dagelijks met hart en ziel in voor de ruim 7.300 leerlingen en studenten die onderwijs volgen in zowel voltijd- als deeltijdopleidingen. Daarnaast biedt Lentiz cursussen aan in de sectoren in het groene domein, zoals de voedingsindustie, bloemsierkunst, hoveniers- en loonbedrijven, glastuinbouw en de dierensector.

De Lentiz Integrale gebiedsbenadering is de basis van de strategie van Lentiz. Alle Lentiz-scholen profileren zich op basis van de kansen en uitdagingen binnen hun eigen economische en sociaal-maatschappelijke context. In de eerdergenoemde regio’s speelt Lentiz een actieve rol als strategisch partner in het regionale netwerk. Lentiz anticipeert, initieert en participeert in samenwerkingsverbanden en regionale projecten binnen het domein van leren, werken en onderzoek. Hierop stemmen de Lentiz-scholen de inhoud en vorm van het onderwijs zo specifiek mogelijk af. Het onderwijsaanbod van Lentiz is daardoor gericht op de regio: het is relevant en heeft een sterke verbinding met het regionale bedrijfsleven.

Functie-eisen
De voorzitter van de Raad van Bestuur die de Raad van Toezicht van Lentiz zoekt, beschikt over:

 • een academisch werk- en denkniveau;ruime ervaring met het leidinggeven aan en besturen van omvangrijke en complexe organisaties;
 • relevante ervaring met strategisch management in omvangrijke organisaties;
 • aantoonbare affiniteit met maatschappelijk ondernemende organisaties;
 • ervaring en betrokkenheid met onderwijs;
 • een breed en relevant netwerk;
 • de taal die ondernemers spreken;
 • bewezen ondernemingszin.

Persoonlijkheidsprofiel
De gezochte voorzitter van de Raad van Bestuur valt te typeren als een ondernemende en authentieke bestuurder met een sterk ontwikkeld netwerk, in zowel onderwijs, bedrijfsleven als overheid. Een bestuurder die zich zowel intern als extern makkelijk weet te bewegen. Een gedreven, concrete, krachtige en warme persoonlijkheid, een generalist, die beschikt over ervaring, overzicht en overwicht en gevoel voor de regio’s waarbinnen Lentiz onderwijs en innovatie vormgeeft.

De voorzitter beschikt over strategisch leiderschap, heeft oog voor strategische samenwerkingsrelaties en onderneemt acties om deze te binden aan Lentiz. Is in staat anderen uit te dagen en te enthousiasmeren om met visie en ondernemerschap aan de slag te gaan. Creativiteit, lef en daadkracht zijn hierbij noodzakelijk. Speelt actief en daadkrachtig in op ontwikkeling en vernieuwing in het onderwijs en op de bewegingen en kansen in de markt.

De voorzitter ontwikkelt het ondernemerschap binnen de organisatie om de externe blik verder te stimuleren. Is in staat om ideeën en initiatieven (door) te ontwikkelen en te profileren. Ontwikkelt en onderhoudt daartoe relevante netwerken. De bestuurder denkt in kansen en niet in bedreigingen en is een goede onderhandelaar.

De voorzitter is een teambuilder op directieniveau. Werkt vanuit vertrouwen en belegt verantwoordelijkheden in de organisatie. Gaat op zoek naar kwaliteiten bij mensen, is zichtbaar binnen de organisatie, is consequent en stevig in het bewaken van gemaakte afspraken, geeft en ontvangt kritiek en stelt zich autonoom op. Is in staat binding tot stand te brengen binnen de organisatie, heeft oog voor samenhang van activiteiten en werkvelden en stimuleert anderen deze samenhang uit te bouwen. Is speciaal verantwoordelijk voor de marktstrategie en het daarbij noodzakelijke regionale en landelijke profiel, de netwerken en het relatiebeheer en de versterking van de concurrentie positie. De voorzitter is de visionair op de inhoud van het onderwijs, de bewaker van de continuïteit en het boegbeeld van de organisatie intern en extern.

Solliciteren
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon van mevrouw drs. J.M. (Jos) Engel, partner. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopublicvalue.nl, hier vindt u ook de volledige profielschets.

Aanvullende informatie
Voor meer informatie over Lentiz verwijzen wij u naar deze site.

Vacature verloopt via Wesselo