VMBO LIFE College

Inspecteur Leefomgeving

Inspecteur Leefomgeving is een opleiding waarin je leert hoe je toezicht houdt op een schone leefomgeving en hoe je bedrijven hierover adviseert. Onze natuur wordt steeds meer bedreigd: bedrijven lozen afval, in de lucht zitten uitlaatgassen, water is verontreinigd, er is geluidsoverlast… Als milieu-inspecteur controleer je of bedrijven en mensen zich wel houden aan de milieuwetten. Overtreden ze de wet- en regelgeving? Dan neem jij maatregelen en geef je advies over hoe overtredingen voorkomen kunnen worden.

BOL niveau 4

Lijkt het jou leuk om te controleren of bedrijven en mensen zich wel houden aan milieuwetten? En houd jij van de natuur? Kies dan voor de opleiding Inspecteur Leefomgeving!

Meld je aan!

Over de opleiding:

Handige informatie om te weten voordat je aan de opleiding begint.

Welk niveau is het?

Inspecteur Leefomgeving is een mbo-niveau 4+ opleiding die vier jaar duurt. Het is zowel theoretisch als praktisch een uitdagende opleiding.

Je wordt opgeleid tot…

Je wordt opgeleid tot Adviseur Leefomgeving (crebonumer 25582).

Toelatingseisen

Je bent toelaatbaar tot de opleiding Inspecteur Leefomgeving als je een vmbo-diploma hebt gehaald in de gemengde of theoretische leerweg. Je bent ook toelaatbaar met een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte leerweg. In de intakeprocedure wordt samen met je gekeken of de opleiding bij je past en of je het niveau aankunt. Daarna wordt bepaald of je wordt toegelaten.

De opleiding Inspecteur Leefomgeving is iets voor jou als:

 • je graag bezig bent met je leefomgeving;
 • je je graag bezig wilt houden met toezicht en handhaving van milieuregels en -wetten;
 • je zowel binnen als buiten bezig wilt zijn;
 • je van theorie en praktijk houdt.

Wat kost deze opleiding?

Op het mbo zijn er twee soorten kosten: lesgeld (bedrag dat je aan de overheid betaalt) en schoolkosten.

Lesgeld
Als je bij aanvang van de opleiding 18 jaar of ouder bent, of je bent gehuwd (of gehuwd geweest), dan ben je als student lesgeldplichtig. Klik hier voor actuele informatie over lesgeld.

Schoolkosten
Schoolkosten zijn de kosten die je maakt voor o.a. boeken, eventuele werkkleding en materialen. Boeken bestel je zelf. Daarnaast gelden voor jouw opleiding ongeveer de volgende kosten: Leerjaar 1: 350,- euro, Leerjaar 2: 195,- euro, Leerjaar 3: 95,- euro, Leerjaar 4: 25,- euro *let op! Dit zijn richtprijzen. Uiteindelijk kan het schoolgeld iets afwijken.

Optionele kosten
Er zijn ook kosten die je maakt voor onderdelen van je opleiding die niet verplicht zijn om je diploma te halen. De kosten hiervan zijn niet verplicht. Voor jouw opleiding geldt: ca. 79,- euro voor het VCA-examen, 35,- euro voor de schoolreis en 25,- euro voor het klassenuitje.

Na mijn diploma!

Als je klaar bent met de opleiding Inspecteur Leefomgeving, ligt de wereld aan je voeten. In deze branche zijn op de korte en lange termijn veel banen te vinden. Je kunt na de opleiding bijvoorbeeld aan de slag bij een omgevingsdienst, een milieu-adviesbureau, waterschappen en hoogheemraadschappen. Je kunt natuurlijk ook een aansluitende hbo-opleiding volgen, zoals Milieukunde of Landscape & Environment Management (LEM).

Opbouw van de opleiding:

Dit kun je verwachten wanneer je aan deze opleiding begint.

Hoe is de opleiding opgebouwd?

De opleiding Inspecteur Leefomgeving is een voltijds opleiding in de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL). Dat betekent dat je vijf dagen per week bezig bent met theorie en praktijk op school of op je stage.

Wat doe je in de les?

Inspecteur Leefomgeving is een afwisselende opleiding met inhoud. De opleiding heeft sterke theoretische onderdelen zoals milieukunde, milieuwetgeving, communicatie, wiskunde en scheikunde. Daarnaast is er een praktisch gedeelte, waarin je bijvoorbeeld leert over het doen van inspecties en hoe je matregelen neemt als er overtredingen plaatsvinden. Je gaat tijdens de beroepsgerichte lessen en op stage bijvoorbeeld :

 • milieu-inspecties uitvoeren (op het gebied van bodem, water, lucht, geluid en afvalstoffen);
 • metingen/monsternames en waarnemingen doen;
 • controles uitvoeren en meldingen van overtredingen afhandelen;
 • adviseren over milieuwetten en -regels en de handhaving daarvan;
 • rapportages uitwerken.

De opleiding Inspecteur Leefomgeving is ontwikkeld door Lentiz | LIFE college in samenwerking met de DCMR (Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond); een toonaangevende milieudienst in de regio Rotterdam.

 

 

Vakken tijdens deze opleiding

 • Wet- en regelgeving
 • Milieukunde
 • Communicatie
 • Rapporteren
 • VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers)
 • Scheikunde
 • Ecoschools
 • Bedrijfsbezoeken
 • Ecologie
 • Nederlands
 • Wiskunde
 • Burgerschap
 • Engels

Niet de opleiding die je zoekt?

Misschien passen deze opleidingen dan beter bij jou.