VMBO Maasland

Welke leerwegen?

Het VMBO Maasland heeft de volgende leerwegen:

– Theoretische Leerweg (TL)
– Gemengde Leerweg (GL)
– Kaderberoepsgerichte Leerweg (KL)
– Basisberoepsgerichte Leerweg (BL)

Met vmbo groen kun je alle mbo-opleidingen doen!