VMBO Maasland

Organisatie

Lentiz | VMBO Maasland en Lentiz | MBO Maasland hebben een gezamenlijk managementteam bestaande uit de directeur vmbo/mbo met teamleiders voor vmbo en mbo. De teamleiders zorgen voor beleidsontwikkeling en aansturing, de personele en financiële organisatie. De kernteamleider stuurt samen met de coördinatoren en de teams de dagelijkse onderwijspraktijk aan.