VMBO Maasland

Prestaties

Het Lentiz | VMBO Maasland streeft er naar een kwaliteitsschool te zijn, waar zorg voor de leerlingen een veilig klimaat schept, dat uitnodigt tot het nemen van verantwoordelijkheid en maximale ontplooiing van talenten.

Op grond van onze eigen uitgangspunten maar ook op basis van het inspectierapport, de marktmonitor, informatie van ouders, leerlingen en bedrijfsleven wordt per schooljaar een resultatenplan opgesteld. Daarin geven we aan welke onderwerpen we in het volgend schooljaar willen aanpakken en verbeteren. Aan het eind van ieder schooljaar evalueren we dit plan. Door deze planmatige en systematische aanpak willen we onze kwaliteit blijven verbeteren.