VMBO Maasland

Toelatingsprocedure voor schooljaar 2022-2023

Op Lentiz VMBO Maasland kunt u uw kind aanmelden voor de volgende leerwegen (LWOO is bij iedere leerweg mogelijk):

 • VMBO Basisberoepsgerichte leerweg
 • VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg
 • VMBO Gemengde leerweg
 • VMBO Theoretische leerweg (mavo)

Voorrangscriteria
Bij het aanmelden voor het eerste leerjaar krijgen, indien het aantal aangemelde en plaatsbare leerlingen groter is dan het aantal plaatsen (125) op Lentiz VMBO Maasland, de volgende leerlingen voorrang:

 • Leerlingen behorende tot het samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord.
 • Leerlingen die duidelijk voldoen aan de plaatsingscriteria voor LWOO of één van de leerwegen van het VMBO.
 • Leerlingen waarvan broers en zussen al op onze school zitten.
 • Leerlingen die aantoonbaar een bewuste keuze hebben gemaakt voor de school op basis van de sector groen.

Leerlingen met extra ondersteuning

 • Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte zijn uitsluitend plaatsbaar wanneer de basisschool deze extra ondersteuning heeft aangevraagd bij Steunpunt Onderwijs.
 • Wanneer onze school voor de leerling niet het juiste, passende ontwikkelingsperspectief kan bieden, kan een leerling niet geplaatst worden.

Op Lentiz VMBO Maasland kunnen niet geplaatst worden
Leerlingen, van wie wij op grond van het onderwijskundig rapport en/of observaties van de leerling kunnen aannemen, dat de zorgstructuur van Lentiz VMBO Maasland, zelfs binnen het LWOO, ontoereikend is.

 • Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte waarvoor de basisschool geen extra ondersteuning heeft aangevraagd.
 • Leerlingen met een advies praktijkonderwijs (PrO).
 • Leerlingen met advies LWOO+.
 • Leerlingen met advies groeiklas.
 • Leerlingen waarvan tijdens de gesprekken en of observaties blijkt dat hij/zij geen affiniteit hebben met of geschikt zijn voor de door ons geboden praktijkvakken.
Met vmbo groen kun je alle mbo-opleidingen doen!