VMBO Maasland

LWOO

Veel leerlingen vinden leren op de middelbare school een beetje lastig. Dat bleek soms al op de basisschool. Je kreeg misschien remediale hulp of je werkte volgens je eigen leerlijn.

Leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO) is voor leerlingen die met extra begeleiding het niveau van een van de leerwegen aankunnen… en gewoon een vmbo-diploma kunnen halen!
LWOO is dus geen aparte leerweg!

Op VMBO Maasland worden de meeste LWOO-leerlingen in de onderbouw jaren (klas 1 en 2) geplaatst in een LWOO-klas.

Kenmerken van een LWOO-klas op VMBO Maasland:
– kleine groepen
– versterkt mentoraat
– beperkt aantal vaste leerkrachten voor de theorievakken

Of je een LWOO-leerling bent wordt bepaald door een onafhankelijke regionale commissie.

Op Lentiz VMBO Maasland kunnen geen leerlingen geplaatst worden die een praktijkonderwijsbeschikking hebben of hiervoor in aanmerking komen.

Met vmbo groen kun je alle mbo-opleidingen doen!