VMBO Maasland

Welke leerwegen?

Het VMBO Maasland heeft de volgende leerwegen:

  • Theoretische Leerweg (TL)
  • Gemengde Leerweg (GL)
  • Kaderberoepsgerichte Leerweg (KL)
  • Basisberoepsgerichte Leerweg (BL)
Met vmbo groen kun je alle mbo-opleidingen doen!