VMBO Maasland

Welke lessen?

Je krijgt in de eerste klas heel veel nieuwe vakken.
Hieronder het lijstje.

Nederlands
Engels
Wiskunde
Rekenen
Biologie

Mens en Maatschappij
Ondernemend leren
Beeldende vorming
Bewegingsonderwijs

Dierverzorging
Groenvoorziening
Bloemsierkunst
Plantenteelt
Techniek
VAP (Verwerking Agrarische Producten) b.v. koken

Met vmbo groen kun je alle mbo-opleidingen doen!