VMBO Maasland

Leerlingzorg

Onze deur staat altijd voor je open!

We willen graag dat het goed met je gaat op VMBO Maasland. Maar soms kan het zijn dat het even niet goed loopt op school of thuis. Dan kun je met je mentor of docenten praten. De mentor is het aanspreekpunt voor jou en je ouders. Sommige leerlingen hebben meer hulp nodig en dat is bij ons op school goed georganiseerd. Ons Team zorg bestaat uit de ondersteuningscoördinator, de medewerker zorg, de intern begeleider, de leerlingbegeleider en de orthopedagoog. Daarnaast kunnen wij altijd de ondersteuning aanvragen van externe partijen als een onderwijsondersteuningsspecialist en een gezinsspecialist. Wij kunnen helpen bij leer- en gedragsproblemen of bij problemen op school of thuis. Samen met jou en je ouders zoeken wij naar oplossingen. Lukt dat niet, dan kunnen wij externe hulp inschakelen. Vanzelfsprekend gebeurt dit altijd in overleg met jou en je ouders.

 

Betrokkenheid

Leerlingen, ouders en docenten zijn op VMBO Maasland betrokken bij elkaar en bij de omgeving. Wij stimuleren het contact tussen ouders, leerlingen en onze school.

Er zijn geplande contactmomenten met onze ouders, zoals tijdens de kennismakingsouderavond aan het begin van het schooljaar. Er worden diverse informatieve lezingen georganiseerd door onze ouderklankbordgroep en wij nodigen ouders uit voor verschillende, door de leerlingen georganiseerde projecten. Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent!

Integer

Integer is een sjiek woord voor eerlijk, oprecht en betrouwbaar zijn. Dit betekent dat wij, leerlingen, docenten en medewerkers er alles eraan doen om te zorgen dat wij een school zijn waar iedereen zich veilig en gekend voelt. Wij zijn trots op de school, onze leerlingen en medewerkers. Wij zijn oprecht, eerlijk en zorgvuldig naar elkaar. Wij willen een voorbeeld voor elkaar zijn.

Meer informatie

"We willen graag dat het goed met je gaat op VMBO Maasland"