Lesgeld en cursusgeld

Doorgaans betaal je lesgeld aan het Rijk en cursusgeld aan de school. Als je bij aanvang van de opleiding 18 jaar of ouder bent of je bent gehuwd (of gehuwd geweest) dan ben je als student lesgeldplichtig.

Het cursusgeld dat je aan de school betaalt, verschilt per opleiding.

Tegemoetkoming studiekosten en studiefinanciering

Het is mogelijk dat je in aanmerking komt voor studie- financiering. Vraag daarvoor meer informatie bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (www.duo.nl) of laat je informeren door de leerlingenadministratie van je school.