Niveaus en leerwegen

Binnen het mbo zijn er vier niveaus. Hoe hoger het niveau, hoe meer je moet weten en kunnen. De duur van de opleiding is afhankelijk van het niveau. Natuurlijk is er de mogelijkheid om door te stromen van niveau naar niveau. De opleidingen van Lentiz worden aangeboden binnen de entreeopleiding, op mbo-niveau 2, 3 en 4.

Video van Spirit4You

Overzicht niveaus

Twee Leerwegen: BOL en BBL

Binnen het mbo bestaan er twee leerwegen, BOL en BBL. In zowel de BOL- als de BBL-opleiding moet je uiteindelijk aan dezelfde eisen voldoen. Aan het eind van de opleiding ontvang je dus een gelijkwaardig diploma, alleen de weg ernaartoe is anders.

BOL (Beroepsopleidende Leerweg)

Je volgt dagonderwijs en daarnaast loop je BPV (beroepspraktijkvorming/stage). Het verschilt per opleiding op welke wijze en in welk studiejaar deze stages plaatsvinden.

BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg)

Je werkt betaald of onbetaald bij een erkend leerbedrijf of een instelling. Je combineert één dag school met minimaal 20 uur per week werken. In principe moet je zelf voor een passende arbeidsplek zorgen. Natuurlijk kunnen we je hierbij ook adviseren.

Raadpleeg www.stagemarkt.nl voor een passende werk-/ stageplek. In het erkenningsregister kun je per opleiding zoeken naar een erkend leerbedrijf in jouw regio.

Formele eisen leerplicht

Tot het schooljaar dat volgt op het moment dat je 16 jaar wordt, ben je volledig leerplichtig en moet je dus voltijds dagonderwijs volgen. Pas het schooljaar, volgend op het moment waarop je 16 jaar bent geworden, ben je gedeeltelijk leerplichtig. Vanaf dat moment kan je worden toegelaten tot een BBL-opleiding. Tot die tijd kun je terecht in de BOL.

Kwalificatieplicht

Alle jongeren moeten tot hun 18e een volledig onderwijsprogramma volgen, tenzij ze minimaal een mbo- niveau 2-, havo- of vwo-diploma hebben behaald. Als je bij aanvang van je opleiding zeventien jaar bent geworden, geldt de kwalificatieplicht voor jou.