Passend onderwijs

Bij Lentiz MBO (MBO Westland, MBO Maasland, MBO LIFE College, MBO Barendrecht, MBO Oostland en MBO Middelharnis) staat het succes van jouw studie en loopbaan centraal. Wij bieden goed onderwijs dat jou in staat stelt het beste uit jezelf te halen. Sommige studenten hebben extra ondersteuning nodig. Heb je een beperking zoals een handicap, chronische ziekte of gedragsprobleem ( NB.: het gaat hierbij om geïndiceerde/gediagnosticeerde gedragsproblemen) waardoor je wordt belemmerd in je leerproces, dan kun je gebruikmaken van extra ondersteuning.

Een goede start van je opleiding vergroot je kansen op studiesucces. Daarom is het belangrijk dat je tijdens de intake aangeeft of er vastgestelde beperkingen zijn die jou belemmeren in het leerproces. Geef ook aan welk ondersteuning je op je vorige school hebt gekregen, bijvoorbeeld door een verslag van je vorige school of een onderzoeksrapport. Zo kunnen we vanaf de eerste dag de juiste ondersteuning bieden.

Hulp

De extra ondersteuning geeft geen garantie op studiesucces. Want voor iedereen geldt: leren, dat doe je zelf. Wij beloven dus geen wonderen. Wat wij wél beloven, is dat wij er binnen de grenzen van onze mogelijkheden alles aan doen om jou zo goed mogelijk te helpen.

Basisaanbod

Het basisaanbod geldt voor elke student. Elke student kan rekenen op en ons aanspreken op de volgende punten:

 • We hebben aandacht voor jou als individu en richten ons op het vergroten van jouw mogelijkheden en het bevorderen van je zelfredzaamheid.
 • Met elkaar werken we aan een plezierig en veilig leerklimaat.
 • We zetten ons er voor in dat alle lessen binnen jouw opleiding een duidelijke structuur hebben en goed op elkaar afgestemd zijn. Dat geldt ook voor je stage of leerwerkplek (beroepspraktijkvorming).
 • We betrekken je ouders/verzorgers bij de opleiding.
 • Onze docenten zijn professioneel, kunnen omgaan met verschillen tussen studenten, en hebben voldoende tijd voor studiebegeleiding.
 • Je hebt een persoonlijk begeleider1. Jullie houden door middel van voortgangsgesprekken een goed overzicht over je opleidingstraject. De loopbaanbegeleider is voor jou en je ouders de contactpersoon bij wie je met vragen over je opleiding terecht kan.
 • Je loopbaanbegeleider kan een zorgcoördinator vragen om tijdelijk met jullie mee te denken als het belangrijk is je weer even goed op weg te helpen binnen het onderwijs.
 • Onze faciliteiten (roosters, gebouwen, lesmiddelen en dergelijke) zijn op orde.
 • Je kunt deelnemen aan heroriëntatie- en keuzegesprekken als je twijfelt of je de juiste studie hebt gekozen en nog niet weet wat je wilt of als je je wilt oriënteren op een vervolgopleiding.
 • Als je studie lijdt onder problemen thuis of op school, kun je terecht bij de zorgcoördinator of het schoolmaatschappelijk werk (SMW).

Extra aanbod

Sommige studenten hebben een beperking die hen belemmert in het leerproces. Je hebt bijvoorbeeld een handicap, chronische ziekte of gedragsprobleem. Goed onderwijs alleen kan dan soms niet voldoende zijn voor studiesucces. Lentiz MBO geeft je in dat geval extra ondersteuning. Per gekozen studierichting kan er sprake zijn van accentverschillen in het (extra) aanbod.

We bekijken goed hoe jouw beperking je belemmert in volwaardige deelname aan onderwijs en/of examinering. Op basis daarvan bepalen we welke ondersteuning je nodig hebt om die belemmering te verminderen en/of weg te nemen. Dit zetten we in een individueel ontwikkelplan, dat we als bijlage toevoegen aan je onderwijsovereenkomst. Gedurende je opleidingstraject evalueren we jouw ondersteuningsplan: werkt het, helpt het je bij het behalen van de gevraagde resultaten, zijn er aanpassingen nodig? Want extra ondersteuning is geen doel op zich, we geven die alleen als het nodig is om daarmee aan gestelde eisen te voldoen. De hulp is altijd gericht op zelfredzaamheid; het helpt je om steeds vaker dingen zelf op pakken. Als student en school tevreden zijn, kiezen we er samen voor om de hulp af te bouwen of ermee te stoppen.

Lentiz MBO biedt vier vormen van extra ondersteuning:

Aanpassingen in het leerstofaanbod

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Extra ondersteuning voor een bepaald lesstofonderdeel
 • Remediale hulp op het gebied van Nederlands en rekenvaardigheid

Aanpassingen in de leeromgeving op school

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Je plek in de klas of de mogelijkheid van een time-out moment
 • De inzet van extra hulpmiddelen en materialen
 • Een (tijdelijk) maatwerkrooster
 • Begeleiding bij het aanleren van studievaardigheden
 • Coaching gericht op sociale interactie
 • Ondersteuning bij het vergroten van je concentratie.

Aanpassingen in de beroepspraktijkvorming

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Uitleg bij het stagebedrijf over jouw ondersteuningsbehoeften
 • Extra stagebezoeken
 • Inzet van hulpmiddelen zoals een checklist of het werken met een stappenplan
 • Begeleiding in het vergroten van je werktempo
 • Een extra pauze
 • Ondersteuning bij het eigen maken van de beroepscompetenties

Aangepaste vormen van toetsing en examinering

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Eén examen per dag
 • Een prikkelarme ruimte
 • Een aangepaste afname van een examen
 • Extra tijd tijdens de afname van toetsen en examens

Dyslexie of dyscalculie

Wanneer je in het bezit bent van een dyslexieverklaring of er is door een erkend specialist vastgesteld dat er sprake is van ernstige rekenproblematiek (dyscalculie) kun je, wanneer nodig, gebruikmaken van een aangepast examen. Geef dit duidelijk aan tijdens je intakegesprek en neem eventuele verklaringen mee.

Tijdens de opleiding kan er bijv. gebruik gemaakt worden van voorleessoftware (zoals: Sprinto of Kurzweil).