Diploma-uitreiking LIFE College: 98% geslaagd!

Op woensdagavond 11 juli was het groot feest op het Lentiz | LIFE College (school voor vmbo, mavo en mbo) in Schiedam. Tijdens de diploma-uitreiking mocht 98% van de eindexamenkandidaten van vmbo en mavo een diploma in ontvangst nemen. En op de vmbo-afdelingen voor basisberoepsgerichte leerweg (bbl) en kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) kreeg zelfs 100% het felbegeerde diploma uitgereikt. In het bijzijn van familie en vrienden werden alle geslaagden goed in het zonnetje gezet.


Cum laude
Speciale aandacht was er voor de 8 vmbo-leerlingen en 1 mavoleerling die de kwalificatie Cum Laude behaalden. Cum Laude betekent letterlijk “met lof”. Deze kwalificatie is alleen weggelegd voor de leerlingen die gemiddeld een 8 of hoger haalden voor het eindexamen. De Cum Laude kwalificatie is behaald door de volgende talenten: Selda Mese (BBL Zorg & Welzijn), Raoul Rademakers BBL Techniek, Nikita Simons (BBL Zorg & Welzijn), Nisrine Taheri (BBL Zorg & Welzijn), Martijn Zuurmond (KBL Techniek), Jiang Xin He (KBL Zorg & Welzijn), Hristina Dimitrova (KBL Zorg & Welzijn), Miryam Alkarakpei (KBL Zorg & Welzijn) en Thomas Boin (mavo). 


Kwaliteit
Sinds de invoering van het “LIFE College Concept” een aantal jaren geleden, heeft LIFE College het talent van haar leerlingen -en daarmee ook de eindexamenresultaten- zien groeien. In het LIFE College Concept leren leerlingen hun talenten herkennen, er is op school aandacht voor sociale- en houdingsaspecten en leerlingen kunnen na schooltijd talentworkshops volgen en huiswerkbegeleiding krijgen.

Trots
Directeur Rianne de Graaf: “Natuurlijk zijn wij trots op onze leerlingen, die na de zomer met een mooi diploma op zak doorstromen naar een vervolgopleiding op het mbo. Zo maken zij de volgende stap richting hun ambities voor de toekomst”.