Gebruiksvoorwaarden en disclaimer

Lentiz besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde content op haar website. Ondanks de zorg en aandacht die eraan besteed wordt, kan Lentiz niet instaan voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden gepubliceerd op haar website. Aan de gepubliceerde informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleent of aanspraak worden gemaakt. Lentiz aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die verband heeft met het gebruik van de site en/of de (on)bereikbaarheid van de site. Meningen geuit in artikelen op onze social media kanalen, zijn die van de auteur(s) en niet die van de webmaster, de communicatieafdeling of Lentiz.

Op de website van Lentiz wordt regelmatig verwezen naar andere websites. Lentiz is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop deze websites omgaan met (persoons-) gegevens.

De informatie op de website van Lentiz wordt regelmatig aangevuld en/of veranderd. Lentiz behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder nadere kennisgeving door te voeren. De volledige gebruiksvoorwaarden en disclaimer kunt u ook als pdf downloaden.

Auteursrecht

Op de website rust een auteursrecht van Lentiz onderwijsgroep. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld en behalve indien dat nodig is voor het zo efficiënt mogelijke gebruik van deze website.

Privacy

Lentiz onderwijsgroep respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Zie voor meer informatie de privacyverklaring en cookieverklaring van deze website.