Privacy

Privacyverklaring websites Lentiz
Lentiz en haar scholen verwerken persoonsgegevens. Lentiz vindt privacy van groot belang en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Daarbij voldoen wij aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij graag uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van bezoekers van onze websites.

Privacyreglement verwerking leerling- en studentgegevens
Het privacyreglement verwerking leerling- en studentgegevens geeft duidelijkheid aan leerlingen/ouders, studenten en cursisten over de wijze waarop Lentiz onderwijsgroep met deze persoonsgegevens omgaat. Ook komen hierin onderwerpen zoals de informatieplicht aan betrokkenen, het verstrekken van gegevens aan derden en bewaartermijnen aan de orde.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Lentiz neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u denkt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wilt, neem dan contact op met onze Coördinator AVG.

Responsible Disclosure
Bij Lentiz onderwijsgroep vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als je een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met je samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen. Lees hier alles over ons beleid voor responsible disclosure. Or read here about our responsible disclosure policy in English.