Aanmeldprocedure

 

Aanmeldprocedure

Hoe verloopt de aanmeldprocedure (bij positief verloop)?

1.     Je meldt je aan via de website

2.     De aanmelding wordt overgedragen aan Steunpunt Jongeren (http://www.zpunt.nl/)

3.     Steunpunt Jongeren screent de aanmelding

4.     Je wordt uitgenodigd voor een aanmeldgesprek op het LIFE College

5.     Bij een positief gesprek word je uitgenodigd voor een intake

6.     Er is een niveaubepalingstoets middels TOA (digitaal toets systeem)

7.     Eén keer per maand is er een instroommoment

8.     Na twee weken proeftijd (of eventuele verlenging) vindt er een plaatsing plaats

 

Hoe lang duurt het van aanmelding tot plaatsing?

Wij kunnen helaas geen indicatie geven over hoe lang de gehele aanmeldprocedure duurt. De wachttijd is afhankelijk van de volgende aspecten:

-       Inhoud van je aanmeldformulier
Het aanmeldformulier is goed ingevuld (alle vragen zijn duidelijk beantwoord), er is een verwijzer of contactpersoon en de informatie is helder.

-       Drukte in de klassen

 Onze instroom hangt af van hoeveel mensen er uitstromen.