Novilab

Aanmelden andere leerjaren

Soms is het nodig dat een leerling in de loop van een opleiding een overstap maakt. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat het niveau van de opleiding bij nader inzien niet goed aansluit, omdat een leerling niet goed op zijn of haar plek zit op de huidige school of wegens een verhuizing. Wanneer je als ouder(s)/verzorger(s) je kind wil laten instromen in het schooljaar 2024/2025 kun je het formulier invullen via onderstaande link.

Ga naar het aanmeldformulier >>

Instroom bij aanvang nieuw schooljaar

Na het invullen van het online aanmeldformulier, nemen wij medio juni contact op. De aanmeldprocedure is als volgt:

Onderzoek
Novilab zal contact leggen met de huidige school om te bespreken hoe zij tegenover een overstap staan, in het belang van het kind. Met andere woorden: is alles binnen hun mogelijkheden in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de leerling de opleiding daar kan afronden. Desgewenst worden ook de ondersteuningscoördinatoren van beide scholen bij dit deel van het proces betrokken.

Intakegesprek
Om de aanmelding compleet te maken, willen we jou en je ouder(s)/verzorger(s) graag beter leren kennen. Daarom nodigen we jullie uit voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Dit intakegesprek geeft jullie de mogelijkheid om de school en ons onderwijs beter te leren kennen. Daarnaast onderzoeken wij of je in het profiel van onze school past.

Besluitvorming
Na de intake volgt ons plaatsingsbesluit. Wij leggen persoonlijk contact om ouders te informeren over onze beslissing tot inschrijving. Het is belangrijk te weten dat pas in de laatste weken van het lopende schooljaar duidelijk wordt of en hoeveel ruimte er in het desbetreffende leerjaar is. Houd er dus rekening mee dat het hier gaat om de laatste twee weken van het schooljaar 2023/2024.