Over Lentiz

Lentiz onderwijsgroep bestaat uit acht scholen voor voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en zes scholen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Ruim 7800 leerlingen en studenten volgen onderwijs bij Lentiz.

Organisatie

Raad van Bestuur
Lentiz onderwijsgroep voldoet aan de scheiding van bestuur en toezicht. De raad van bestuur vormt het bevoegd gezag dat in het jaarverslag verantwoording aflegt over de bereikte resultaten en bestaat uit voorzitter Rick van Dam en lid Gerrit Veneboer.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het te voeren beleid door de Raad van Bestuur van Lentiz. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht de verantwoordelijkheid als werkgever van de Raad van Bestuur en staat zij de Raad van Bestuur met raad terzijde. De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit:

  • Willem Jelle Berg (voorzitter)
  • Frits Gronsveld (vicevoorzitter)
  • Hans de Leeuw
  • Esther Schnabel
  • Inge Vermeulen

De toezichtvisie van de RvT geeft richting aan de invulling van het toezicht en maakt transparant op basis waarvan de RvT te werk gaat en wat er verwacht wordt van de andere betrokkenen in het proces.

De scholen van Lentiz hebben ieder hun eigen directeur. Deze is binnen de algemene kaders verantwoordelijk voor de betreffende Lentiz-school.

De scholen en het bestuur worden ondersteund door de stafdiensten Control, Financiën, Huisvesting & Facilitair, Human Resource Management, Informatie & Automatisering, Onderwijs, Innovatie & Kwaliteit en PR & Communicatie.

Lentiz in de regio

Het onderwijs van Lentiz is divers. Iedere onderwijssoort heeft specifieke kenmerken van de eigen omgeving. De scholen voor vmbo en mbo in onder andere de groene sector zijn gevestigd in het Westland, Schiedam, Midden-Delfland, Barendrecht, Middelharnis en Bleiswijk. Vmbo (Zorg & Welzijn, Techniek en Economie), havo en vwo worden verzorgd in de regio Nieuwe Waterweg Noord.

Integrale gebiedsbenadering

De Lentiz Integrale gebiedsbenadering is altijd de basis van ons beleid en onze activiteiten. Alle Lentiz-scholen profileren zich op basis van de kansen en uitdagingen binnen hun eigen economische en sociaal-maatschappelijke context. We gaan steeds met verschillende partijen in de regio het gesprek aan om te duiden welke ontwikkelingen de grootste impact hebben op ons onderwijs.

Voorbereiden op de toekomst

Bij Lentiz worden de leerlingen en studenten voorbereid op de toekomst en gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. We vinden het belangrijk dat leerlingen en studenten niet alleen kennis krijgen aangeboden, maar ook een moreel kompas en vaardigheden om zich verder te ontwikkelen.

Organisatie-informatie

De Raad van Bestuur en het stafbureau van Lentiz zijn gevestigd in Vlaardingen met de volgende contactgegevens.

Daarnaast bestaat Lentiz uit scholen voor vmbo, havo en vwo en mbo in het Westland, in de regio Nieuwe Waterweg Noord, Schiedam, Midden-Delfland, Barendrecht, Middelharnis en Bleiswijk. Lentiz | Cursus & Consult is gevestigd in World Horti Center in Naaldwijk. Tijdens schooluren zijn wij telefonisch bereikbaar.

Voor leveranciers
Lentiz hanteert een inkoopbeleid voor de leveranciers. Facturen kunnen in pdf naar het factuuradres. Meer informatie voor leveranciers, vind je op de pagina Leveranciersinformatie.