Belangrijke data

Aanmelden leerjaar 1

Het digitale aanmeldformulier voor Novilab was beschikbaar t/m 10 maart. Het is helaas niet meer mogelijk je aan te melden voor onze school.
Voor vragen kun je contact opnemen via novilab@lentiz.nl

Toelating

Vrijdag 14 april

De toelatingscommissie beslist over het toelaten van de aangemelde leerlingen. Tijdens de inschrijfperiode hebben wij persoonlijk contact met de basisscholen. Het advies van de basisschool is voor ons een onmisbare factor.

Informatieavond nieuwe ouder(s)/verzorger(s)

Dinsdag 30 mei

Ouders van nieuw aangemelde leerlingen worden deze avond uitgenodigd op school. Meer informatie volgt.

Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen

Woensdag 31 mei 

Als je bent toegelaten bij onze school ben je deze middag van harte welkom om nader kennis te maken. Meer informatie volgt.