Floracollege

Geen fysieke lessen op school

Geen fysieke lessen op 8 februari

Bericht aan ouders verstuurd op zondag 7 februari 2021

Geachte ouders en verzorgers van de leerlingen klas 3 en 4,

Gezien de heftige winterse omstandigheden en de gladheid op de wegen en fietspaden is integraal in het VO Westland besloten om op maandag 8 februari alle lessen voor de eindexamenkandidaten online volgens het lesrooster te verzorgen.

Verder komen de praktijklessen groen voor de derde klassen te vervallen. De veiligheid van de leerlingen en medewerkers staat voorop.

Vanaf dinsdag 9 februari vervolgen we voor de vierde klassen de lessen weer fysiek op school. Het huidige lockdownrooster en alle afspraken blijven verder van kracht.

We hopen met dit besluit ongevallen te voorkomen en vragen begrip voor dit besluit.

Met vriendelijke groet,
Jan Eliens

Directeur

Terug naar de agenda