Floracollege

Bezoekadres
Burg. Elsenweg 8
2671 DC Naaldwijk

T (0174) 67 11 70
E floracollege@lentiz.nl

Route beschrijving

Contact met de school

De mentor/coach is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen binnen de school en het eerste contact verloopt dus in eerste instantie via de mentor.

Verder zijn er rondom de leerontwikkeling van de leerlingen meerdere specialisten en/of coördinatoren betrokken.

De leerwegcoördinatoren (LWC) zorgen voor de afstemming van het onderwijsleerproces en monitoren de ontwikkeling van de leerlingen over de hele schoolloopbaan. Iedere leerweg, basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengd-theoretische leerweg (MAVO), heeft een eigen LWC.

De teamleiders dragen zorg voor de aansturing van de onderwijsteams en zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs.

Schoolleiding
Directeur  – Dhr. J. Eliens
Teamleider Onderbouw  – Dhr. I. Jonkman
Teamleider Bovenbouw  – Dhr. M. Hoff

Leerwegcoördinatoren
Mw. J. Toonen, voor de GL/TL en de klassen 1GS, 1H en 1J
Dhr. A. Flikweert, voor de KBL en de klassen 1KS, 1L en 1M
Dhr. J. Kerkhof, voor de BBL en de klassen 1A tot en met 1F

Intake en ondersteuning
Dhr. W. Visscher
Mw. M. Pruijsen
Mw. P. van Heteren
Mw. S. Oskam
Mw. M. Vellekoop

Examensecretariaat
Dhr. T. Berkhout
Mw. M. Kik