Floracollege

Ouderavond Online klas 2

Ouderavond klas 1A t/m 1F

Geachte ouders/verzorgers van de leerlingen 2e klassen,

Ik wil u, namens mijn collega’s, van harte uitnodigen voor de online voorlichtingsavond op 28 september 2021.
Tijdens deze avond willen wij u onder andere meer vertellen over de gang van zaken binnen het Floracollege.

20.00 (inloop)

20.15- 21.00 uur (programma)’

U krijgt de digitale uitnodiging toegezonden per mail.

 

 

Terug naar de agenda