Floracollege

Schoolonderzoeken 2 klas 4

SO2 klas 4

Schoolonderzoeken 2 voor klas 4

Meer informatie is te vinden in een presentatie met begeleidend schrijven over het verloop van het huidige examenjaar, het examenreglement en de PTA-boekjes.

Deze kunt u bereiken via de volgende link: Link examenzaken en Instructievideo Voorlichting Examen 2021

Het schoolonderzoek 2 wordt afgenomen in de week van 2 t/m 6 november 2020 in de lokalen in de A-vleugel, de exacte indeling van de lokalen zal uiterlijk 30 oktober 2020 op SOMtoday terug te vinden zijn.

Op de website onder examenzaken vindt u de roosters voor de verschillende leerwegen: Rooster schoolonderzoek 2 .

Terug naar de agenda